16. Dekor

16.1. Innleiing

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2551 $ 2008-02-04 kost

Desse filtra er biletavhengige Script-Fu-skript. Filtra lagar ei eller anna form for ramme rundt biletet, av og til med noen hyggelege spesialeffektar i tillegg.