7.3. Ingen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2424 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Ingen fjernar alle utvala frå biletet. Dersom det ikkje finst utval, gjer komandoen ingenting. Flytande utval blir ikkje påverka.

7.3.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VelIngen

  • eller med snarvegen Shift+Ctrl+A.

  • Kommandoen er også tilgjengeleg frå utvalbehandlaren.