9.17. Hard autobeskjering

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2446 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Hard autobeskjering beskjerer eit bilete ut frå ein enkelt farge. Kantane blir beskorne på same måten som med Automatisk beskjering, men i tillegg blir også tilsvarande fargar inne i biletet fjerna. Dette er i det minste slik det er tenkt å vere.

[Obs] Obs

Legg spesielt merke til at denne kommandoen bare bruker det aktive laget for å finne ramma. Dersom andre lag har fargevariasjonar i rammeområdet, blir desse likevel skore bort.

9.17.1. Eksempel

Figur 15.83. Eksempel på “Hard autobeskjering

Eksempel på Hard autobeskjering

Originalbiletet

Eksempel på Hard autobeskjering

Med “Autobeskjer

Eksempel på Hard autobeskjering

Med “Hard autobeskjering


9.17.2. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteHard autobeskjering.