4.4. Laplace

4.4.1. Oversyn

Figur 16.38. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Laplace


Dette filteret markerer alle skarpe overgangar i biletet ved å omforme dei til tynne linjer ved hjelp av ein såkalla Laplace-algoritme.

Filteret er retningsavhengig, og fjernar einsfarga flater og lineære fargeovergangar svært effektivt.

4.4.2. Aktivering

Filteret er tilgjengeleg frå biletmenyen via FilterKonturfilterLaplace.