3.4. Prosedyrelesaren

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2467 $ 2007-02-05 KoSt

Prosedyrelesaren viser dei prosedyrane som finst i prosedyredatabasen PDB. Desse prosedyrane er funksjonar som blir kalla opp av skript eller programtillegg. Du finn meir om dette i ordlista under PDB. Lesaren blir mest brukt av folk som skriv eigne skript eller programtillegg.

3.4.1. Aktivering

  • Du får tilgang til undermenyen frå menylinja i verktøykassa via UtvidingarProsedyrelesar

3.4.2. Beskriving av dialogvindauget for “Prosedyrelesaren

Figur 15.15. Dialogvindauget for “Prosedyrelesaren

Dialogvindauget for Prosedyrelesaren

Figuren ovanfor viser dialogvindauget for prosedyrelesaren. Dersom du klikkar på eit prosedyrenamn i lista til venstre, vil det dukka opp litt informasjon (på engelsk) om programmet til høgre i vindauget. Du kan også søke etter ein prosedyre ved å skrive namnet, eller deler av det, i tekstruta Søk. Til høgre for denne finn du ei nedtrekksliste der du kan velje å søke på namn, type, dato osv.