4.7. Spegelvending

Når du har bruk for at personen på biletet ser den andre vegen, eller at toppen av biletet skal vere botnen, då spegelvender du biletet. Dette får du til ved å høgreklikka på biletflata og følgje menyen VerktøyTransformasjonsverktøySpegelvend, eller enklare: klikk på ikonet i verktøykassa.

Ved hjelp av APOD biletet [APOD07] kunne eg her demonstrere alle utgåvene av spegelvending, men du hadde gått lei lenge før eg var ferdig. Studer heller biletet over.

Verktøyet er her brukt i normalinnstillinga som spegelvender biletet horisontalt, dvs. rundt ein loddrett akse. Dersom du held nede Ctrl-tasten eller vel Vertikal i verktøyinnstillinga, vil biletet bli spegelvendt vertikalt, dvs. rundt ein vassrett akse. Studer eksempla nedanfor.

Figur 3.33. Eksempel på spegelvending

Eksempel på spegelvending

Originalbiletet

Eksempel på spegelvending

Horisontal spegelvending

Eksempel på spegelvending

Vertikal spegelvending

Eksempel på spegelvending

Horisontal og vertikal spegelvending