10.7. Tekstkommandoane i lagmenyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision $ 2008-06-15 kost

Desse kommandoane blir bare viste dersom det finst eit tekstlag

Figur 15.102. Tekstkommandoane i lagmenyen

Tekstkommandoane i lagmenyen

10.7.1. Tekstkommandoane