9.5. Gråskalamodus

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2336 $ 2007-02-17 KoSt

Du kan bruke kommandoen Gråskala for å omforme biletet til 256 ulike grader av grått, frå 0 (svart) til 255 (kvit). Du finn meir om dette i ordlista under gråskala.

9.5.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteModusGråskala.