10.5. Illusjon

10.5.1. Oversyn

Figur 16.207. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Illusjon


Dette filteret omformar det aktive laget eller det aktive utvalet slik at det ser ut som eit kaleidoskop. Dette blir gjort ved at kopiar av biletet blir meir eller mindre dimma og oppdelte, og deretter spreidde rundt sentrum av biletet.

10.5.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartIllusjon

10.5.3. Innstillingar

Figur 16.208. Innstillingane for filteret “Illusjon

Innstillingane for filteret Illusjon

Deling

Her bestemmer du kor mange kopiar som skal brukast i biletet, frå -32 til 64. Negative verdiar gjer at kaleidoskpopet blir rotert motsett veg.

Modus

Dette er to måtar å tilordna kopiane til biletet:

Figur 16.209. Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4

Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4