15.19. Partikkelspor

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2489 $ 2007-11-22 kost

15.19.1. Oversyn

Figur 16.351. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “partikkelspor

Eksempel på bruk av filteret

Bare kanten” aktivisert


Bileta er laga ved å opprette høvelege utval i eit nytt bilete med gjennomsiktig bakgrunn. Utvala er fylte med grønt før filteret er brukt.

Dette filteret lager partikkelsporliknande effektar i alfakanalen til det aktive laget.

[Advarsel] Advarsel

Storleiken på biletet blir alltid sett til den same som det aktive laget.

Filteret er avleidd frå skriptet “partikkelspor” (UtvidingarLogoPartikkelspor i verktøykassa) som lagar følgjande tekst effekt:

Script-Fu-skriptet “Partikkelspor”.

Filteret legg støy i alfakanalen og omformar punkt til lysglimt og legg deretter til ein kvit skygge med mjuke kantar.

15.19.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoPartikkelspor

15.19.3. Innstillingar

Figur 16.352. Innstillingar for filteret “partikkelspor

Innstillingar for filteret partikkelspor

Fasettbreidde (pikslar)

Dette er eigentleg ramma rundt tekstlaget i logo-skriptet “partikkelspor”. Glidebrytaren bestemmer kor breie dei mjuke kantane i den kvite skyggen skal vere.

Treffrate

Denne glidebrytaren bestemmer mengda av lyse punkt som støyfilteret skal lage, og dermed mengda av punkt som skal lagast om til lysglimt. Området går frå 0,0 til 1,0. Noen av verdiane ser ut til å vere betre enn andre:

Figur 16.353. Eksempel på effekten av “treffrate

Eksempel på effekten av treffrate

Treffrate 0,10

Eksempel på effekten av treffrate

Treffrate 0,25

Eksempel på effekten av treffrate

Treffrate 0,40


Kantbreidde

Det blir lagt til eit område langs kanten av alfakanalen med radius “kantbreidde” (jfr. Seksjon 7.13, “ Ramme). Dette området blir fylt med “basisfargen”, men i ein litt mørkare valør.

Bare kanten

Dersom det er avkryssa for dette valet, vil filtereffekten bli brukt bare på kantane av alfakanalen og ikkje på resten av kanalen.

Basisfarge

Det er denne fargen som blir brukt for å fylle det området av det aktive laget alfakanalen har definert. Den forvalde fargen er mørk grøn, men som valeg kan du klikke på fargeruta for å velje farge.

Bakgrunnsfarge

Denne fargen blir brukt for å fylle det nye bakgrunnslaget. Ver klar over at det over dette laget ligg eit kvitt skyggelag med dekkevne sett til 90 %. Bakgrunnslaget er difor bare delvis synleg. Dersom “bare kanten” er aktivert, vil område tilsvarande alfakanalen bli blanka ut og bakgrunnsfargen blir synleg. Også her kan du klikke fargeruta for å velje ein annan farge.

Det originale laget er øvst, filterlaga under dette