15.21. Stjerneform

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2559 $ 2008-08-19 kost

15.21.1. Oversyn

Figur 16.357. Eksempel på bruk av filteret “Stjerneform

Eksempel på bruk av filteret Stjerneform

Etter bruk av filteret “Stjerneform


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

15.21.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoStjerneform.

15.21.3. Innstillingar

Figur 16.358. Innstillingane for filteret “Stjerneform

Innstillingane for filteret Stjerneform