9.15. Beskjer utval

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2492 $ 2008-01-02 KoSt

Kommandoen Beskjer til utval beskjerer biletet til omrisset av det aktive utvalet ved å fjerne dei delane av biletet som er fullstendig utanfor utvalet. Område som er delvis utvalde, t.d. med mjuke kantar, blir ikkje berørte. Dersom det ikkje finst utval i biletet, er kommandoen gråa ut og utilgjengeleg.

[Notat] Notat

Denne kommandoen beskjerer alle biletlaga. For å beskjere bare det aktive laget, bruk kommandoen beskjer laget.

9.15.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteBeskjer til utval.