15.2. 3D-omriss

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2531 $ 2008-07-15 kost

15.2.1. Oversyn

Figur 16.305. Eksempel på bruk av filteret “3D-omriss

Eksempel på bruk av filteret 3D-omriss

Filteret “

Eksempel på bruk av filteret 3D-omriss

Logoen “3D-omriss


Filteret er utvikla frå skriptet “Glinsande” (UtvidingarLogo3D-omriss i verktøykassa).

Figur 16.306.


[Advarsel] Advarsel

Storleiken på biletet blir alltid sett til den same som det aktive laget.

15.2.2. Innstillingar

Figur 16.307. Innstillingane for filteret “3D-omriss

Innstillingane for filteret 3D-omriss

Mønsterelement

Her kan du sjå, og også endra, det gjeldande mønsterelementet. Når du klikkar på visinga, blir det vist eit forstørra utsnitt av mønsteret så lenge du held museknappen nede. Trykk knappen Bla gjennom... for å få fram oversynet over alle mænsterelementa du kan velje mellom.

Sløringsradius for omrisset

Denne blir brukt for å sløre alfakanalen før kantfinninga veljer ut det området som skal fyllast med mønsteret. Dette er årsaka til at ein høg verdi her vil resultere i eit breidt men utsmørd mønster:

Figur 16.308. Eksempel på bruk av sløringsradius for omrisset

Eksempel på bruk av sløringsradius for omrisset

Radius: 5

Eksempel på bruk av sløringsradius for omrisset

Radius: 20

Eksempel på bruk av sløringsradius for omrisset

Radius: 40


Sløringsradius for skyggen

Denne bestemmer kor mykje slagskyggen skal slørast. Ein høg verdi gir sterk sløring:

Figur 16.309. Eksempel på bruk av sløringsradius for skyggen

Eksempel på bruk av sløringsradius for skyggen

Radius: 10

Eksempel på bruk av sløringsradius for skyggen

Radius: 20

Eksempel på bruk av sløringsradius for skyggen

Radius: 40


Sløringsradius for avbildingskartet (alfalaget)

Filteret bruker eit avbildingskart for å få til 3D-effekten i det aktive laget (alfalaget) som kantfinninga blir brukt på. Før mønsteret blir prega blir det lagt til gaussisk sløring med den spesifiserte radiusen. Ein høg verdi her vil såleis redusere 3D-effekten.

Bruk normalinnstillingane for avbildingskartet

Dersom denne er avkryssa, som er normalinnstillinga, vil avbildingskartet bli brukt med normalinnstillingane. Elles vil dialogvindauget for avbilding frå kart dukke opp slik at du kan velje ulike innstillingar. Det kan vere verd å merke seg at dersom du lukker dette dialogvindauget ved å trykke på knappen Avbryt vil det ikkje bli lagt til noe avbildingskart i det heile.

X- og Y-forskyving av skygge

Her bestemmer du kor mange pikslar skyggelaget skal forskyvast mot høgre (X) og nedover (Y). Laget vil bli skore til biletstorleiken. Sidan det ikkje er eit eigentleg bakgrunnslag, vil den opphavlege skyggeplassen bli tom:

Figur 16.310. Eksempel på forskyving av skygge

Eksempel på forskyving av skygge

X-forskyving: 50; Y-forskyving: 20