11. Teiknefiltra

11.1. Innleiing til teiknefiltra

Dei fleste filtra i GIMP bruker data frå biletet for å gjere forandringar i teikneområdet. Filtra i denne gruppa arbeider på ein annan måte, og lager stort sett nye mønster uavhengig av kva som måtte finnast i biletet frå før. Du finn her filter som lagar tilfeldige mønster, men også noen som lager regelrette teikningar eller fraktalmønster. Eitt av filtra (Gfig) er faktisk ein enkel behandlar for vektorgrafikk.