10.6. Lag saumlause

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2551 $ 2008-02-04 kost

10.6.1. Oversyn

Figur 16.210. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Lag saumlause


Dette filteret modifiserer biletet slik at det kan brukast til flislegging utan synlege fuger (“saumlaust”). Dette er ein teknikk som er mest brukt for å lage bakgrunn i nettsider. Filteret har ingen innstillingar. Det hender at resultatet må korrigerast.

10.6.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartLag saumlause