3.8. Luftpenselen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2562 $ 2008-02-20 kost

Figur 13.61. Symbolet for luftpenselen i verktøykassa

Symbolet for luftpenselen i verktøykassa

Luftpenselen er den digitale varianten av ulike former for luftverktøy som blir brukte for å legge farge på biletet. Dette verktøy er spesielt hendig når du skal teikne med mjuke strekar.

3.8.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyLuftpensel,

  • ved å klikke på symbolet i verktøykassa

  • eller med tastesnarvegen A (for “Air”).

3.8.2. Valtastane (førehandsvalde)

Ctrl

Ctrl a endrar luftpenselen til ein fargeplukkar.

Shift

Shift-tasten gjer at luftpenselen teiknar rette linjer. Held du nede Shift medan du klikkar på venstre museknapp, vil det bli teikna ei rett linje frå det punktet du sist klikka på og til det nye klikkpunktet. Du kan halde fram med nye klikk.

3.8.3. Verktøyinnstillingar

Figur 13.62. Innstillingane for luftpenselen

Innstillingane for luftpenselen

Du får fram verktøyinnstillingane for luftpenselen ved å klikka på (eller i noen tilfelle dobbeltklikka på) symbolet i verktøykassa.

Dekkevne, pensel, skalering, trykkfølsemd, uttoning, sitring
Modus, Bruk farge frå fargeovergang
Grad

Med denne glidebrytaren kan du bestemme kor stor dysa til sprøytepistolen skal vere, dvs. fargemengda penselen skal gi frå seg. Dess høgare tal, dess meir farge på kortare tid. (Burde heitt “dyse”, men det er ikkje avsett plass til dette i kjeldeteksten).

Trykk

Med denne glidebrytaren kan du bestemme lufttrykket, dvs. kor mykje farge penselen skal gi frå seg i kvart strøk. Dess høgare tal, dess mørkare vil kvart strøk bli.