7.2. Indikatorområdet

Figur 13.160. Indikatorområdet for det aktive verktøyet

Indikatorområdet for det aktive verktøyet

Her kan du sjå kva pensel, mønsterelement og fargeovergang som er i bruk. Klikk på kvar av dei for å få opp eit dialogvindauge der du kan gjere endringar i innstillingane.