8.11. Vis hjelpelinjer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2437 $ 2007-02-15 KoSt

Kommandoen Vis hjelpelinjer gjer Hjelpelinjene tilgjengelege eller utilgjengelege i biletvindauget.

Du kan forandre normalvisinga for hjelpelinjene i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

8.11.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisVis hjelpelinjer.

  • eller med snarvegen Shift+Ctrl+T.