15.17. Skinande fasett

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2559 $ 2008-08-19 kost

15.17.1. Oversyn

Figur 16.346. Eksempel på bruk av filteret “Skinande fasett

Eksempel på bruk av filteret Skinande fasett

Etter bruk av filteret “Skinande fasett


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

15.17.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoSkinande fasett.

15.17.3. Innstillingar

Figur 16.347. Innstillingane for filteret “Skinande fasett

Innstillingane for filteret Skinande fasett