9.16. Automatisk beskjering

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2498 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Automatisk beskjering fjernar ei eventuell ramme frå biletet ved å søke etter det størst mogleg einsfarga rammeområdet. Beskjeringa liknar på det du oppnår med beskjeringsverktøyet.

[Obs] Obs

Legg spesielt merke til at denne kommandoen bare bruker det aktive laget for å finne ramma. Dersom andre lag har fargevariasjonar i rammeområdet, blir desse likevel skorne bort.

9.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteAutobeskjer biletet.

9.16.2. Eksempel

Figur 15.82. Eksempel på bruk av “Automatisk beskjering

Eksempel på bruk av Automatisk beskjering

Dette biletet er sett saman av tre lag. Eitt lag med ein raud firkant, eit anna med ein grøn firkant. Begge på ein gul, halvgjennomsiktig bakgrunn. Det grøne laget er aktivt.

Eksempel på bruk av Automatisk beskjering

Autobeskjeringa” har klipt ut den grøne firkanten og oppretta eit eige lag for han. Dei andre laga er beskore til same storleik som det grøne laget. Bare litt av den raude firkanten er igjen.