4.2. Hjelp

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2551 $ 2007-02-06 KoSt

Kommandoen Hjelp opnar hjelp for GIMP i ein hjelplesar. Korleis du kan bestemme kva lesar du vil bruke er omtalt i Seksjon 1.5, “ Hjelpsystemet. Lesaren kan anten vere GIMP sin innebygde hjelplesar, eller den nettlesaren du plar bruke til vanleg. Hjelptekstane kan ha ulik utsjånad i dei ulike lesarane.

[Tips] Tips

Dersom du har problem med å få hjelp til å fungera, sjå etter at du har “GIMP Users Manual” (Handboka) installert. Du finn meir om dette på [GIMP-DOCS] eller [GIMP-no]

4.2.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå verktøymenyen via HjelpHjelp

  • eller ved å trykke tasten F1.