8.18. Vis linjalar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2273 $ 2007-02-15 KoSt

Kommandoen Vis linjalar gjer linjalane tilgjengelege eller utilgjengelege i biletvindauget. Det kan vere fornuftig å gjere linjalane usynlege når du arbeider i fullskjerm.

Du kan forandre normalvisinga for linjalane i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

8.18.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisVis linjalar.

  • eller med snarvegen Shift+Ctrl+R.