15.4. Alien-Neon

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2559 $ 2008-08-19 kost

15.4.1. Oversyn

Figur 16.313. Eksempel på bruk av filteret “Alien-Neon

Eksempel på bruk av filteret Alien-Neon

Etter bruk av filteret “Alien-Neon


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

15.4.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoAlien-Neon.

15.4.3. Innstillingar

Figur 16.314. Innstillingane for filteret “Alien-Neon

Innstillingane for filteret Alien-Neon