7.15. Slå snarmaske av/på

Dette har same effekten som å bruke knappen nede til venstre i biletvindauget. Sjå meir om dette i snarmaske

7.15.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkérSlå snarmaske av/på

  • eller med snarvegen Shift+Q.