7.10. Gjer skarpare

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2529 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Gjer skarpare tar bort diffuse område rundt kantane av utvalet, og også alle andre former for kantutjamning. Det er det motsette av kommandoen Mjuke kantar. Den nye kanten følgjer prikkelinja rundt ramma.

[Notat] Notat

Dette er noe heilt anna enn filteret gjer skarpare.

7.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VelGjer skarpare.