2. Å lage nye filer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2504 $ 2006-08-28 KoSt

Du kan oppretta nye filer med kommandoen FilNytt bilete frå hovudmenyen eller biletmenyen. Dialogen Lage eit nytt bilete dukkar fram. Her kan du anten bruke standardverdiane for breidde og høgde på biletet eller du kan skrive inn nye verdiar. Du finn meir om denne dialogen under Seksjon 5.2, “ Nytt.