8.12. Vis rutenett

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2460 $ 2007-02-15 KoSt

Kommandoen Vis rutenett blir brukt til å slå av eller på rutenettet. Når rutenettet er synleg, kan du bruke dette til å plassere biletkomponentar der du vil ha dei.

Du kan forandre normalvisinga for rutenettet i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

[Tips] Tips

Sjå også kommandoane Sett opp rutenett og Fest til rutenett.

8.12.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisVis rutenett.