11. Menyen “Fargar

11.1. Postar i menyen “Fargar

Figur 15.132. Innhaldet i menyen “fargar

Innhaldet i menyen fargar

I denne seksjonen kan du finne hjelp om postane i menyen Fargar.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.