Kapittel 15. Menyar

Innholdsfortegnelse

1. Menyane i GIMP
1.1. Lokalmeny
1.2. Frittståande undermenyar
2. Fil”-menyen i verktøykassa
2.1. Filmenyen” i verktøykassa
2.2. Hent
2.3. Brukarinnstillingar
2.4. Tastesnarvegar
2.5. Einingar
2.6. Undermenyen “Dialogar
3. Menyen “Utvidingar” i verktøykassa
3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen
3.2. Modulhandteraren
3.3. Lesar for programtillegg
3.4. Prosedyrelesaren
3.5. Undermenyen “Script-Fu
4. Hjelp”-menyen i verktøykassa
4.1. Innleiing til menyen “Hjelp
4.2. Hjelp
4.3. Aktiv hjelp
4.4. Dagens tips
4.5. Om
4.6. GIMP på Internett
5. Fil”-menyen i biletvindauget
5.1. Filmenyen
5.2. Nytt
5.3. Opna
5.4. Opna nyleg brukte
5.5. Sist opna filer
5.6. Opna som lag
5.7. Lagra
5.8. Lagra som
5.9. Lagra ein kopi
5.10. Lagra som mal
5.11. Tilbakestill
5.12. Skriv ut
5.13. Lukk
5.14. Lukk alle
5.15. Avslutt
6. Menyen “Rediger” i biletvindauget
6.1. Postar i menyen “Rediger
6.2. Angre
6.3. Gjenta
6.4. Ton inn/ut
6.5. Angrelogg
6.6. Klipp ut
6.7. Kopier
6.8. Kopier synlege
6.9. Lim inn
6.10. Lim inn i
6.11. Lim inn som...
6.12. Bufferane
6.13. Tøm utvalet
6.14. Fyll med forgrunnsfarge
6.15. Fyll med bakgrunnsfarge
6.16. Fyll med mønsterelement
6.17. Strek opp utvalet
6.18. Strek opp bane
7. Menyen “Vel
7.1. Innleiing til vel-menyen
7.2. Vel alt
7.3. Ingen
7.4. Inverter
7.5. Gjer flytande
7.6. Etter farge
7.7. Frå bane
7.8. Utvalsbehandlaren
7.9. Mjuk kant
7.10. Gjer skarpare
7.11. Krymp
7.12. Auk
7.13. Ramme
7.14. Avrunda rektangel
7.15. Slå snarmaske av/på
7.16. Lagra til kanal
7.17. Til bane
8. Menyen “Vis
8.1. Innleiing til menyen “Vis
8.2. Ny visning
8.3. Punkt for punkt
8.4. Forstørr
8.5. Tilpass vindauget
8.6. Full skjerm
8.7. Navigeringsvindauget
8.8. Visingsfiltra
8.9. Vis utvalsgrensene
8.10. Vis laggrenser
8.11. Vis hjelpelinjer
8.12. Vis rutenett
8.13. Vis prøvepunkta
8.14. Fest til hjelpelinjer
8.15. Fest til rutenett
8.16. Lerretfarge
8.17. Vis menylinje
8.18. Vis linjalar
8.19. Vis rullefelt
8.20. Vis statuslinje
9. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.2. Dupliser
9.3. Modus
9.4. RGB-modus
9.5. Gråskalamodus
9.6. Indeksert modus
9.7. Transformer
9.8. Spegelvend horisontalt; Spegelvend vertikalt
9.9. Rotering
9.10. Giljotin
9.11. Lerretformat
9.12. Tilpass lerret til lag
9.13. Utskriftformat
9.14. Skaler biletet
9.15. Beskjer utval
9.16. Automatisk beskjering
9.17. Hard autobeskjering
9.18. Flett saman synlege lag
9.19. Flat ut biletet
9.20. Hjelpelinjer
9.21. Ny hjelpelinje
9.22. Ny hjelpelinje (i prosent)
9.23. Nye hjelpelinjer frå utvalet
9.24. Fjern alle hjelpelinjer
9.25. Innstillingar for rutenettet
9.26. Innrett synlege lag
9.27. Bileteigenskapar
10. Lag”-menyen i biletvindauget
10.1. Innleiing til “lag”-menyen
10.2. Nytt lag
10.3. Dupliser laget
10.4. Forankre laget
10.5. Flett saman nedover
10.6. Slett laget
10.7. Tekstkommandoane i lagmenyen
10.8. Forkast tekstinformasjon
10.9. Undermenyen “Stabel
10.10. Vel laget over
10.11. Vel laget under
10.12. Vel øvste laget
10.13. Vel nedste laget
10.14. Løft laget
10.15. Senk laget
10.16. Laget til toppen
10.17. Laget til botnen
10.18. Reverser rekkefølgja for laga
10.19. Automatisk fargestrekking
10.20. Automatisk beskjering
10.21. Undermenyen “Masker
10.22. Legg til lagmaske
10.23. Flett lagmaske
10.24. Slett lagmaske
10.25. Vis bare lagmaske
10.26. Rediger til lagmaske
10.27. Slå av lagmaske
10.28. Maske til utval
10.29. Legg til i utvalet
10.30. Trekk frå utvalet
10.31. Snitt med utvalet
10.32. Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
10.33. Legg til alfakanal
10.34. Fjern alfakanal
10.35. Farge til alfa
10.36. Halvutflating
10.37. Grenseverdi for alfa
10.38. Alfa til utval
10.39. Legg til i utvalet
10.40. Trekk frå utvalet
10.41. Snitt med utvalet
10.42. Undermenyen “Transformer
10.43. Vend horisontalt
10.44. Vend vertikalt
10.45. Rotér 90° med klokka
10.46. Rotér 90° mot klokka
10.47. Rotér 180°
10.48. Valfri rotasjon
10.49. Forskyving
10.50. Sett laggrensene
10.51. Laget til biletformatet
10.52. Skaler laget
10.53. Beskjer til utvalet
11. Menyen “Fargar
11.1. Postar i menyen “Fargar
11.2. Fargeverktøy
11.3. Mindre metning
11.4. Inverter
11.5. Inverter verdiar
11.6. Undermenyen “Auto
11.7. Jamn ut
11.8. Kvitbalanse
11.9. Fargeforsterking
11.10. Normalisering
11.11. Strekk kontrast
11.12. Strekk HSV
11.13. Undermenyen “Komponentar
11.14. Kanalmiksar
11.15. Kombiner
11.16. Separer
11.17. Set saman på nytt
11.18. Undermenyen “Kart
11.19. Ordne fargekartet på nytt
11.20. Bytt palett
11.21. Tilpass forgrunn og bakgrunn
11.22. Alien Map
11.23. Bytt farge
11.24. Bytt fargeområde
11.25. Fargelegg frå fargeovergang
11.26. Fargelegg frå palett
11.27. Roter fargane
11.28. Fargelegg frå mal
11.29. Undermenyen “Info
11.30. Histogram
11.31. Kantgjennomsnitt
11.32. Fargeromanalyse
11.33. Palettutglatting
11.34. Fargefiltra
11.35. Innfarging
11.36. Farge til alfa
11.37. Filterpakke
11.38. TV-filter
11.39. Maks RGB
11.40. Retinex
12. Verktøy
12.1. Innleiing til menyen “Verktøy
13. Filter”-menyen i biletvindauget
13.1. Innleiing til menyen “Filter
13.2. Gjenta siste
13.3. Vis siste igjen
13.4. Tilbakestill alle filtra

1. Menyane i GIMP

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2532 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 15.1. Menylinja i verktøykassa

Menylinja i verktøykassa

Du finn menyar mange stader i GIMP. Føremålet med dette kapitlet er å forklara alle kommandoane som er tilgjengelege frå menyane i verktøykassa og frå biletvindauga. Dei andre menyane blir forklarte under omtalar av dei respektive dialogane.

1.1. Lokalmeny

Mange stader i GIMP kan du få fram ein lokalmeny ved å høgreklikka. Noen av desse plassane er:

  • I biletvindauget for å få fram biletmenyen. Dette kan vere nyttig når du arbeider på full skjerm utan synleg biletmeny.

  • I lagdialogen og kanaldialogen for å henta fram funksjonane til eit bestemt lag eller ein bestemt kanal.

  • Høgreklikk på biletmenyen har same effekt som venstreklikk.

  • Høgreklikk på tittellinja vil vise funksjonar som ikkje tilhøyrer GIMP, men kjem frå biletbehandlaren i datamaskinen din.

1.2. Frittståande undermenyar

I noen av menyane i GIMP er det lagt inn ein interessant eigenskap. Dette gjeld hovudmenyen i verktøykassa og lokalmenyen som sprett opp når du høgreklikkar på biletvindauget og alle undermenyane i denne. (At ein meny inneheld undermenyar blir vist med symbolet ). Alle desse menyane har ei prikkelinje øvst. Når du klikkar på denne linja, vil menyen bli vist i eit separat, sjølvstendig vindauge.

Figur 15.2. Undermenyen “Hent” og den frittståande Hent-menyen

Undermenyen Hent og den frittståande Hent-menyen
Undermenyen Hent og den frittståande Hent-menyen

Frittståande undermenyar som har utspring frå verktøykassa er bare synlege når verktøykassa er aktivt. Dei som kjem frå biletvindauget er derimot uavhengige, er alltid synlege og alltid knytt til det aktive vindauget. Dei blir ståande sjølv om alle biletvindauga blir lukka. Du kan lukke menyvindauget ved å klikka på prikkelinja eller ved å bruke vindaugebehandlaren til datamaskinen. (Som oftast ved å klikke på X-en i øvre, høgre hjørne av vindauget).