Indeks

A

Å lagra ein pensel som .gbr, Å legge til nye penslar
Å lime inn, Dialogar og samlevindauge («dokker»)
Å måle areal, Målingar
Å måle avstand, Målingar
Å måle vinklar, Målingar
Addisjon, Lagmodus
Alfa, Grenseverdi for alfa, Ordforklaringar
Alfakanal, Eigenskapar for laga, Ordforklaringar
Alien Glow, Alien Glow
Alien Map, Alien Map
Alien-Neon, Alien-Neon
Angre, Å angre, Angre
Angrelogg, Dialogen for angreloggen, Angrelogg
Animasjon
Å lage ein mønsterpensel, Dialog for mønsterpensel
GIF-innstillingar, Eksporter biletet som GIF
Optimer, Optimer
Spel av animasjonen, Spel av animasjonen
Aukande, Ordforklaringar
Automatisk, Automatisk beskjering
Avbild på objekt, Avbild på objekt
Avbilding frå kart, Avbilding frå kart
Avistrykk, Avistrykk
Avrivingslinje, Avrivingsmenyar
Avrivingsmenyar, Avrivingsmenyar
Avrunda hjørne, Avrunda hjørne
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Avskygging, Lagmodus
Avskygging/Etterbelysning, Avskygging/Etterbelysning
Avslutt GIMP, Avslutt

B

Bak (teiknemodus), Eksempel på ulike teiknemåtar
Bakgrunnsfarge, Fargeområdet
Bakgrunnslag, Eigenskapar for laga
Banar
Bruk, Banar
Dialog, Banedialogen
Strøk, Strek opp bane
Transformer, Transformere banar
Verktøy, Banar
Bane
Fest til aktiv bane, Fest til aktiv bane
Flytteverktøyet, Bruksområda for flytteverktøyet
Skalering, Skalering
Basisk I, Basisk I & II
Basisk II, Basisk I & II
Beskjer
Automatisk beskjering av laget, Automatisk beskjering
Beskjer laget, Beskjer til utvalet
Beskjer til utvalet, Beskjer til utval
Beskjering, Beskjering
Bézierkurve, Banar
Bilete, Biletdialogen
Aktiv biletminiatyr, Innstillingar
Banar, Banar
Beskjer biletet i høve til hjelpelinjene, Giljotin
Beskjering, Å beskjere eit bilete
Automatisk, Automatisk beskjering
I høve til farge, Hard autobeskjering
Til utval, Beskjer til utval
Verktøy, Beskjering
Biletstorleik
Under opprettinga, Grunninnstillingane
Eksporter som, Eksporter som
Fargemodus
Meny, Modus
Forandre biletmodus, Å forandre biletmodus
Hent inn eit bilete, Hent inn
Hjelpelinjer, Hjelpelinjer
Informasjon, Å finne biletinformasjon
Kommentar, Avanserte innstillingar
Konverter
Til gråtoner, Gråskalamodus
Til indeksert modus, Indeksert modus
Til RGB-modus, RGB-modus
lagra, Å komprimere bilete
Lagra bilete
Lagra ein kopi, Lagra ein kopi
Lagra som, Lagra som
Lagra biletet
Lagra, Lagra fil
Last biletet på nytt, Tilbakestill
Lim inn som, Lim inn som nytt bilete
Lukk biletetvindauget, Lukk
Nytt bilete, Ny
Opna, Opna
Opna adressa, Opna frå ei nettside
Opna tidlegare brukte, Opna tidlegare brukte
Som lag, Opna som lag
Oppførsel ved endring av visinga, Innstillingar
Oppløysing
Innstillingar under opprettinga, Avanserte innstillingar
Rotér, Å rotere biletet
Rutenett og hjelpelinjer, Rutenett og hjelpelinjer
skaler, Å forandra storleiken på utskrifta
Skalering, Å forandra storleiken på skjermvisinga
Spegelvend, Spegelvending
Storleiken på lerretet, Lerretformat
Tekst, Tekst
Transformer, Transformer
Typar, Bilettypar
Utskriftstorleik, Utskriftformat
Bilete (menyen), Spegelvend Vertikalt / Horisontalt
Bileteigenskapar, Bileteigenskapar
Biletkart, Biletkart
Biletstorleik, Innstillingar, Grunninnstillingane
Biletvindauge
Beskriving, Biletvindauget
Biletvindauget
Brukarnnstillingar, Biletvindauget, Utsjånaden til biletvindauget
Grunninnstillingane, Vindaugehandtering
Menyar, Menyen «Vis», Menyen «Fargar»
Bland, Bland
Blanda, Blanda
Blandeverktøyet, Blandeverktøyet
Verktøy, Blandeverktøyet
Blyant, Blyant
BMP, Ordforklaringar
Bølgjer, Bølgjer, Bølgjer
Bøy, Bøy
bpp, Ordforklaringar
Brenn inn, Brenn inn
Bruk lagmaske (kommando), Flett lagmaske
Brukarinnstillingar (kommando), Brukarinnstillingar
Brukarnnstillingar, Brukarinnstillingar
Inn-einingar, Inn-einingar
Inndatastyring, Inndatastyring
Rutenett i biletet, Standard rutenett
Bruken av GIMP, Grunnleggjande om bruken av GIMP
Bufferane
Buffer med namn: Klipp ut/Kopier/Lim inn, Buffer
Bufferar
Dialog, Bufferdialogen
Klipp ut namngitt, Bufferdialogen
Kopier namngitt, Bufferdialogen
Lim inn namngitt, Bufferdialogen
Bufferlageret, Korleis setje opp bufferlageret
Bugs, Å rapportere feil og forslag til forbetringar
Bur-transformering, Bur-transformering
Bytt farge, Bytt farge

C

CML-utforskaren, CML-utforskaren
CMYK, Kombiner, Separer , Set saman på nytt, Ordforklaringar
CSS kodesnutt for fargeovergangar, Å bruke dialogvindauget for fargeovergangar
CSS-fargenamn, Å bruke dialogen

D

Dagens tips, Dagens tips
Datamapper
Brukarnnstillingar, Datamapper
Deformering, Deformering
Dekkevne
Lagdialogen, Å bruke lagdialogen
Pensel, Verktøyinnstillingar
Dekor, Innleiing
Del opp, Del opp
Dialog
Prøvepunkt, Dialogvindauget for «prøvepunkt»
Dialog for mønsterpensel, Å legge til nye penslar
Dialogar, Histogramdialogen
Å lime inn, Dialogar og samlevindauge («dokker»)
Angrelogg, Dialogen for angreloggen
Banar, Banedialogen
Bilete, Biletdialogen
Brukarnnstillingar, Brukarinnstillingar
Biletvindauget, Biletvindauget, Utsjånaden til biletvindauget
Datamapper, Datamapper
Fargestyring, Fargestyring
Grensesnitt, Grensesnitt
Hjelpsystemet, Hjelpsystemet
Mapper, Mapper
Omgivnader, Omgivnader
Skjerm, Skjerm
Standardbilete, Førehandsinnstillingar for bilete
Tema, Tema
Tittel- og statuslinje, Tittel- og statuslinjer i biletet
Verktøyinnstillingane, Verktøyinnstillingane
Verktøykassa, Verktøykassa
Vindaugehandtering, Vindaugehandtering
Bufferar, Bufferdialogen
Dialogar, Histogramdialogen
Dialogen forfargeovergangar, Dialogen for fargeovergangar
Dokumentlogg, Dokumentlogg
Fargekart, Fargekart for indekserte fargar
Fargeveljar, Dialog for for- og bakgrunnsfarge
Innleiing, Innleiing til dialogane
Kanalar, Kanaldialogen
Lag, Lagdialogen
Malar, Dialogen «Biletmalar»
Mønsterelement, Dialogen for mønsterelement
Palettar, Palettdialogen
Peikar, Peikardialogen
Penslar, Penseldialogen
Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Utstyrstatus, Dialog for utstyrstatus
Dias, Dias
Differanse, Lagmodus
Differensiell, Kantar
Differensskyer, Differensskyer
Diffraksjonsmønster (filter), Diffraksjonsmønster
Divider, Lagmodus
Djupfletting, Djupfletting
DoG kantfinning, DoG kantfinning
Dokumentlogg, Dokumentlogg
Dupliser, Dupliser
Dupliser laget, Dupliser laget

E

Einingar, Einingar
Einingshandterar, Einingar, Utvalshandteraren
Eksporter, Eksporter
Eksporter biletet som GIF, Eksporter biletet som GIF
Eksporter biletet som JPEG, Eksporter biletet som JPEG
Eksporter biletet som MNG, Eksporter biletet som MNG
Eksporter biletet som PNG, Eksporter biletet som PNG
Eksporter biletet som TIFF, Eksporter biletet som TIFF
Eksporter som, Eksporter som
Eksportere fil, Eksportere fil
Ellipseutvalet, Ellipseutvalet
Erodér, Erodér
Etterbelys, Lagmodus
EXIF, Eksporter biletet som JPEG
Exif, Ordforklaringar

F

Fanemenyar, Fanemenyar
Fargar, Retinex
Aktiv fargemodell, Ordforklaringar
Alien Map, Alien Map
Auto, Undermenyen «Auto»
Bruk GEGL, Bruk GEGL
Bytt fargar, Bytt farge
Fargeforbetring, Fargeforsterking
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargeromanalyse, Fargeromanalyse
Fargevising, Visingsfiltra
Filterpakke, Filterpakke
HTML-notasjon, Ordforklaringar
Indekserte fargar, Ordforklaringar
Innfarging, Fargelegg
Inverter, Inverter
Inverter verdiar, Inverter verdiar
Jamn ut, Jamn ut
Kantgjennomsnitt, Kantgjennomsnitt
Kart
Fargelegg frå fargeovergang, Fargelegg frå fargeovergang
Fargelegg frå palett, Fargelegg frå palett
Komponentar
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Kombiner, Kombiner
Separer, Separer
Set saman biletet på nytt frå fargekomponentane, Set saman på nytt
Konverter gråskala, Mindre metning
Kvitbalanse, Kvitbalanse
Maks RGB, Maksimum RGB
Metning, Ordforklaringar
Normalisering, Normalisering
Palettutglatting, Palettutglatting
Roter, Roter fargane
Sett lerretfargen, Lerretfarge
Strekk fargane i HSV-rommet, Strekk HSV
Strekk farge, Automatisk fargestrekking
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Subtractiv fargesyntese, Ordforklaringar
TV-filter, Heit
Utjamning, Ordforklaringar
Verdi, Ordforklaringar
Verktøy, Fargeverktøy
Visingsfilter, For fargesvakt syn
Farge, Lagmodus, Fargestyring i GIMP
Å flette lagmodus, Lagmodus
Endre alle fargane, Nivå
Fargebalanse, Fargebalanse
Hent farge, Fargeplukkaren
Innfarging, Innfarging
Palettar, Palettdialogen
Palettar (fargekart), Palettar
Vel etter farge, Vel etter farge
Farge til alfa, Farge til alfa
Fargebalanse, Fargebalanse
Fargedjupn, Ordforklaringar
Fargeforsterking, Fargeforsterking
Fargehandtering, Fargehandtering
Fargekart, Fargekart for indekserte fargar
Ordne fargekartet på nytt, Ordne fargekartet på nytt
Sett, Sett fargekart
Fargekast, Fargekast
Fargelegg frå fargeovergang, Fargelegg frå fargeovergang
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargelegg frå palett, Fargelegg frå palett
Fargemodell, Ordforklaringar
Fargeområdet, Fargeområdet
Brukarnnstillingar, Innstillingar
Fargeovergang, Kantar
Farge- og indikatorområdet, Verktøyindikatorområdet
Oversyn, Fargeovergangar («Gradienter»)
Fargeovergangar
Dialog, Dialogen for fargeovergangar
Einingshandterar, Fargeovergangshandteraren
Frå palett, Palettmenyen
Ny fargeovergang, Brukseksempel for fargeovergangshandteraren
Fargeplukk, Fargeplukk
Fargeplukkaren, Fargeplukkaren
Fargeprofil, Skjermkalibrering og profilinnstellingar, Fargestyring
Fargeprøvetrykk, Fargeprøvetrykk
Fargeprøvetrykk på skkjermen, Fargeprøvetrykk
Fargeromanalyse, Fargeromanalyse
Fargestyring, Skjermkalibrering og profilinnstellingar, Fargestyring, Innstillingar, Ordforklaringar
Fargeveljar, Dialog for for- og bakgrunnsfarge
Fargeveljaren «Akvarell», Å bruke dialogen
Fargeveljaren «Palett», Å bruke dialogen
Fargeveljaren «Triangel», Å bruke dialogen
Fargeverktøya, Oversyn
Farten til dei marsjerande maura, Innstillingar
Fartssløring, Fartssløring
Feilkonsollen, Feilkonsollen
Fest til aktiv bane, Fest til aktiv bane
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fest til lerretkanten, Fest til lerretkanten
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Fil
Nytt bilete, Å lage nye filer
Filer, Filer
Opna, Å opna filer
Filetert «Krusing», Krusning
Filformat, Ordforklaringar
Filmstrip, Filmstrip
Filter
Alfa til logo
3D-omriss, 3D-omriss
Alien Glow, Alien Glow
Alien-Neon, Alien-Neon
Basisk I, Basisk I & II
Basisk II, Basisk I & II
Blanda, Blanda
Frost, Frost
Glinsande, Glinsande
Glødande, Glødande
Gnaging, Gnaging
Innleiing til filtra «Alfa til logo», Innleiing til filtra «Alfa til logo»
Kaldt metall, Kaldt metall
Kritt, Kritt
Krom, Krom
Kuflekkar, Kuflekkar
Neon, Neon
Partikkelspor, Partikkelspor
Skinande fasett, Skinande fasett
Teikneserie, Teikneserie
Teksturert, Teksturert
Animasjon
Bland, Bland
Bølgjer, Bølgjer
Brenn inn, Brenn inn
Innleiing, Animasjonsfiltra
Krusningar, Krusningar
Optimer, Optimer
Roterande kule, Roterande kule
Spel av animasjonen, Spel av animasjonen
Artistiske
Fotokopi, Fotokopi
GIMPressionist, GIMPressionist, Retningskarthandteraren, Storleikshandteraren
Innleiing til dei artistiske filtra, Innleiing til dei artistiske filtra
Kubisme, Kubisme
Lerreteffekt, Lerret
Mjukglød, Mjukglød
Oljemaling, Oljemaling
Predator, Predator
Teikneserie, Teikneserie
Tekstil, Tekstil
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Vevnad, Vevnad
Dekor
Avrunda hjørne, Avrunda hjørne
Dias, Dias
Gammalt foto, Gammalt foto
Innleiing, Innleiing
Kaffiflekkar, Kaffiflekkar
Kromeffekt, Kromeffekt
Skjer frå sjablong, Skjer frå sjablong
Ullen kant, Ullen kant
Fargeforbetring
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern raude auge, Fjern raude auge
Fjern striper, Fjern striper
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Innleiing, Innleiing
Kantutjamning, Kantutjamning
NL Filter, NL-filteret
Støvfjernar, Støvfjernar
Uskarpmaske, Uskarpmaske
Felles funksjonar
Gjenta siste, Gjenta siste
Innleiing til filtra, Innleiing til menyen «Filter»
Tilbakestill alle, Tilbakestill alle filtra
Vis siste igjen, Vis siste igjen
Forvrengningar
Avistrykk, Avistrykk
Bøy, Bøy
Forskyving, Forskyving
Gravyr, Gravyr
Innleiing til forvrengningsfiltra, Innleiing til forvrengningsfiltra
Innrulling, Innrulling
Interaktiv deformasjon, Interaktiv deformasjon
Krusning, Krusning
Linsefeil, Linsefeil
Mosaikk, Mosaikk
Persienne, Persienne
Polarkoordinat, Polarkoordinat
Relieff, Relieff
Slett annakvar rad, Slett annakvar rad
Video, Video
Vind, Vind
Vri og vreng, Vri og vreng
Glaseffektar, Innleiing
Innleiing, Innleiing
Kantfinning
DoG kantfinning, DoG kantfinning
Innleiing, Innleiing
Kantar, Kantar
Laplace, Laplace
Neon, Neon
Sobelrelieff, Sobelrelieff
Kart
Avbild på objekt, Avbild på objekt
Avbilding, Avbilding frå kart
Deformering, Deformering
Flislegg, Flislegg
Forskyving, Forskyving
Fraktal, Fraktal
Illusjon, Illusjon
Innleiing, Innleiing
Lag saumlause, Lag saumlause
Papirfliser, Papirfliser
Små fliser, Små fliser
Kombinér
Djupfletting, Djupfletting
Filmstrip, Filmstrip
Innleiing til kombinérfiltra, Innleiing til kombinérfiltra
Legg til fasettkant, Legg til fasettkant
Legg til ramme, Legg til ramme
Lys og skygge, Innleiing
Glasfliser, Glasfliser
Gradientrefleks, Gradientrefleks
Linserefleks, Linserefleks
Lupeeffekt, Lupeeffekt
Lyseffektar, Lyseffektar
Lysglimt, Lysglimt
Perspektivskygge, Perspektivskygge
Slagskygge, Slagskygge
Supernova, Supernova
Xach-effekt, Xach-effekt
Lyseffektar, Innleiing
Meny, Innleiing til menyen «Filter»
Nettsider
Del opp, Del opp
Halvutflating, Halvutflating
Innleiing, Filter for nettsider
Klikkbare bilete, Biletkart
Sløring, Innleiing til sløringsfiltra
Fartssløring, Fartssløring
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
Pikseliser, Pikseliser
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Slør flisfugene, Slør flisfugene
Sløring, Sløring
Støy
Fargekast, Fargekast
Fargeplukk, Fargeplukk
HSV-støy, HSV-støy
Innleiing til støyfiltra, Innleiing til støyfiltra
Nedsmelting, Nedsmelting
RGB-støy, RGB-støy
Sprei, Sprei
Teikningar
Buktande teksturar, Sinus
CML-utforskaren, CML-utforskaren
Differensskyer, Differensskyer
Diffraksjon, Diffraksjonsmønster
Flamme, Flamme
Fraktalkomposisjon, IFS-Fraktal
Fraktalutforskaren, Fraktalutforskaren
Gfig, Gfig
Innleiing til teiknefiltra, Innleiing til teiknefiltra
Kretskort, Kretskort
Kuledesigner, Kuledesigner
Labyrint, Labyrint
Lava, Lava
Line Nova, Line Nova
Massiv støy, Massiv støy
Plasma, Plasma
Puslespel, Puslespel
Rutenett, Rutenett
Sjakkbrett, Sjakkbrett
Spyrogimp, Spyrogimp
Tåke, Tåke
Tilfeldige teksturar, Qbist
Uspesifiserte
Erodér, Erodér
Innleiing, Innleiing
Konturutjamningsmatrise, Konturutjamningsmatrise
Utvid, Utvid
Filterpakke, Filterpakke
Fjern alfakanal, Fjern alfakanal
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern raude auge, Fjern raude auge
Fjern striper, Fjern striper
Flamme, Flamme
Flat ut biletet, Flat ut biletet
Flett korn, Lagmodus
Flett saman nedover, Flett saman nedover
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Flislegg, Flislegg
Floyd-Steinberg, Ordforklaringar
Flytteverktøyet, Flytteverktøyet
Forankre laget, Forankre laget
Førehandsvis navigeringa, Biletvindauget
Førehandsvising, Grensesnitt
Filter, Innleiing
Førehandsvis navigeringa, Biletvindauget
Førehandsvising av navigering:, Grensesnitt
Storleik på fanevisinga, Fanemenyen
Transformasjonsverktøya, Verktøyinnstillingar
Forgrunnsfarge, Fargeområdet
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Format
Å lagra ein pensel som .gbr, Å legge til nye penslar
BMP, Ordforklaringar
Dialog for mønsterpensel, Å legge til nye penslar
GIF, Eksporter biletet som GIF
JPEG, Eksporter biletet som JPEG
MNG, Eksporter biletet som MNG
PDF, Ordforklaringar
PNG, Eksporter biletet som PNG
PostScript, Ordforklaringar
PSD, Ordforklaringar
SVG, Ordforklaringar
TGA, Ordforklaringar
TIFF, Eksporter biletet som TIFF
VBR, Å legge til nye penslar
XCF, Ordforklaringar
Forskyving, Forskyving, Forskyving, Forskyving
Forskyvingsverktøyet, Forskyvingsverktøyet
Forstørr, Forstørr
Forval
Forvalsdialogen, Dialogvindauget for verktøyforvala
Innleiing, Forval
Redigering av verktøyforvala, Redigering av verktøyforvala
Forvala for fargeverktøya, Forvala for fargeverktøya
Forvreng utvalet, Forvreng
Fotografi, Bilete frå digitalkamera
Fotokopi, Fotokopi
Fraktalspor, Fraktal
Fraktalutforskaren, Fraktalutforskaren
Frost, Frost
Full skjerm, Full skjerm
Fyll gjennomsiktige område, Innstillingar
Fyll med bakgrunnsfarge, Fyll med bakgrunnsfarge
Fyll med forgrunnsfarge, Fyll med forgrunnsfarge
Fyll med mønsterelement, Fyll med mønsterelement
Fyllverktøyet, Fyllverktøyet

G

Gamma, Nivå, Gamma, Ordforklaringar
Gammalt foto, Gammalt foto
Gamut, Ordforklaringar
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
GEGL, Bruk GEGL
GEGL-operasjon, GEGL-operasjon
Gfig, Gfig
GIF, Eksporter biletet som GIF, Ordforklaringar
Giljotin, Giljotin
GIMP
Bugs, Å rapportere feil og forslag til forbetringar
Historisk oversyn, Historia til GIMP
Innleiing, Velkommen til GIMP
Problemløysing, Problemløysing
GIMP på Internett, GIMP på Internett
GIMPressionist, GIMPressionist, Retningskarthandteraren, Storleikshandteraren
Gjennomsikt
Alfakanal, Ordforklaringar
Behald laggjennomsikt, Å bruke lagdialogen
Dekkevne for laget, Å bruke lagdialogen
Dekkevne for penselen, Verktøyinnstillingar
Eksportere gjennomsiktige bilete, Lagra gjennomsiktige bilete
Gjennomsikt for bakgrunnslaget, Eigenskapar for laga
Lås alfakanalen, Å bruke lagdialogen
Representasjon, Skjerm
Viskeleret, Viskeleret
Gjenta, Gjenta
Gjenta siste, Gjenta siste
Gjer berre lysare, Lagmodus
Gjer berre mørkare, Lagmodus
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Glasfliser, Glasfliser
Glidebrytarane, Verktøyinnstillingar
Glinsande, Glinsande
Glødande, Glødande
Gnaging, Gnaging
Gni ut, Gni ut
Gradientrefleks, Gradientrefleks
Gråskala
Konverter til gråtoner, Gråskalamodus
Oversyn, Ordforklaringar
Gravyr, Gravyr
Grensesnitt
Brukarnnstillingar, Grensesnitt

H

Halvutflating, Halvutflating
Hard autobeskjering, Hard autobeskjering
Hardt lys, Lagmodus
Helbred, Helbred
Hent, Hent inn
Histogram, Ordforklaringar
Hjelp, Hjelpsystemet, Hjelp
Dagens tips, Dagens tips
Meny, Innleiing til menyen «Hjelp»
Menyhjelp, Menyhjelp
Online, GIMP på Internett
Oversyn, Om
Hjelpelinjer, Hjelpelinjer
Bruk, Ordforklaringar
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fjern, Fjern alle hjelpelinjer
Flytteverktøyet, Bruksområda for flytteverktøyet
i utvala, Verktøyinnstillingar
Legg til, Ny hjelpelinje
Legg til frå utvalet, Nye hjelpelinjer frå utvalet
Legg til i prosent, Ny hjelpelinje (i prosent)
Oversyn, Rutenett og hjelpelinjer
Transformer, Verktøyinnstillingar
Vis/hjelpelinjer for maske, Vis hjelpelinjer
HSV, Kombiner, Separer , Set saman på nytt
HSV-støy, HSV-støy
HTML-notasjon, Ordforklaringar

I

ICC profil, Fargestyring i GIMP
IFS-Fraktal, IFS-Fraktal
Illusjon, Illusjon
Importere bilete, Lagra og eksportere bilete
Indeksert palett, Palettar
Indekserte fargar, Indeksert modus, Ordforklaringar
Inn-einingar, Inn-einingar
Inndatastyring, Inndatastyring
Inndelingslinjer, Verktøyinnstillingar
Innfarging, Innfarging, Fargelegg
Innføring, Mykje brukte handlingar, Å forandra storleiken på skjermvisinga, Å forandra storleiken på utskrifta, Å komprimere bilete, Å beskjere eit bilete, Å finne biletinformasjon, Å forandre biletmodus, Spegelvending, Å rotere biletet, Å skille eit motivt frå bakgrunnen, Teikne rette linjer
Innføringar
Å teikne ei rett linje, Enkle teikneobjekt
Lag nytt bilete , Å lage nye filer
Lag rektangel, Enkle teikneobjekt
Ny fargeovergang, Brukseksempel for fargeovergangshandteraren
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Innrettingsverktøyet, Innrettingsverktøyet
Innrulling, Innrulling
Innrykk, Innstillingar
Innstillingar for penseldynamikk, Innstillingar for penseldynamikk
Installering, Å starte GIMP for første gong
Interaktiv deformasjon, Interaktiv deformasjon
Inverter fargane, Inverter
Inverter verdiar, Inverter verdiar

K

Kaffiflekkar, Kaffiflekkar
Kaldt metall, Kaldt metall
Kalibrer skjermen, Skjerm
Kanal, Separer , Ordforklaringar
Dialog, Kanaldialogen
Flytt kanalmaska, Handtering av kanalane
Kanal til utval, Handtering av kanalane
Kanalmaske, Utvalsmasker
Kopier kanalmaska, Handtering av kanalane
Lag ei ny kanalmaske, Handtering av kanalane
Rediger kanalattributta, Handtering av kanalane
Slett kanalmaska, Handtering av kanalane
Kanalar, Grunnleggjande om bruken av GIMP
Meny, Lokalmenyen kanalar
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Kantar, Kantar
Kantfinning, Innleiing
Kantgjennomsnitt, Kantgjennomsnitt
Kantutjamning, Kantutjamning
Forklaring, Ordforklaringar
Klipp ut, Klipp ut
Klipp ut namngitt, Bufferdialogen
Klipping
Transformer, Verktøyinnstillingar
Kloning, Kloning
Knapp
Laga med Script-Fu, Sjølvstendige skript
Kombiner, Kombiner, Separer
Kommandolinja, Argument i kommandolinja
Kommentar, Avanserte innstillingar
Kontrast, Kontrast, Strekk kontrast
Konturutjamningsmatrise, Konturutjamningsmatrise
Kopier namngitt, Bufferdialogen
Kopier synlege, Kopier synlege
Kopier synlege (lag), Kopier synlege
Kretskort, Kretskort
Kritt, Kritt
Krom, Krom
Kromeffekt, Kromeffekt
Krusningar, Krusningar
Kubisme, Kubisme
Kuflekkar, Kuflekkar
Kuledesigner, Kuledesigner
Kulør, Lagmodus
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurver
Kvantisering, Ordforklaringar
Kvitbalanse, Kvitbalanse
Kvitpunkt, Nivå

L

Labyrint, Labyrint
Lag, Lag, Separer , Ordforklaringar
Dialog, Lagdialogen
Flett alle laga, Flat ut biletet
Flytteverktøyet, Bruksområda for flytteverktøyet
Fyll
Fyll med bakgrunnsfarge, Fyll med bakgrunnsfarge
Fyll med forgrunnsfarge, Fyll med forgrunnsfarge
Fyll med mønsterelement, Fyll med mønsterelement
Grenser, Eigenskapar for laga
Handtering av stakken
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Klipp ut (/Lim inn)
Klipp ut laget, Klipp ut
Kopier, Kopier
Kopier synlege lag, Kopier synlege
Lenking, Eigenskapar for laga
Lim inn, Lim inn, Lim inn i, Lim inn som nytt lag, Lim inn som ny pensel, Lim inn som nytt mønsterelement
Modus, Lagmodus
Opprette nye, Å oppretta nye lag
Skalering, Skalering
Stakkhandtering
Opna bilete som lag, Opna som lag
Storleik, Eigenskapar for laga
Storleik på førehandsvisinga , Fanemenyen
Tøm utvalet
Tøm laget, Tøm utvalet
Type, Eigenskapar for laga
Lag saumlause, Lag saumlause
Laggrenser
Vis/laggrensene for maske, Vis laggrenser
Laggruppe
Ny, Ny laggruppe
Lagmaske, Lagmasker
Lagmenyen
Forankre det flytande laget, Forankre laget
Handtering av gjennomsikt
Å lage snitt med ugjennomsiktige område og utvalet, Snitt med utvalet
Å trekke ugjennomsiktige pikslar frå eit utval, Trekk frå utvalet
Bevar gjennomsikt, Halvutflating
Fjern alfakanal, Fjern alfakanal
Grenseverdi, Grenseverdi for alfa
Lag fargane gjennomsiktige, Farge til alfa
Legg alfakanal til bakgrunnslaget, Legg til alfakanal
Legg til ugjennomsiktige område i utvalet, Legg til i utvalet
Utval i høve til dekkevne, Alfa til utval
Handtering av maske
Å legge ei maske til eit utval, Legg til i utvalet
Bruk, Flett lagmaske
Legg til ei lagmaske, Legg til lagmaske
Omform ei lagmaske til eit utval, Maske til utval
Rediger, Rediger til lagmaske
Slå av, Slå av lagmaske
Slett lagmaske, Slett lagmaske
Snitt med lagmaske og eit utvalet, Snitt med utvalet
Trekk lagmaska frå utvalet, Trekk frå utvalet
Vis lagmaske, Vis bare lagmaske
Handtering av stabelen
Botnlaget, Vel nedste laget
Det førre laget, Vel laget over
Det neste laget, Vel laget under
Flett saman det gjeldande laget med laget under., Flett saman nedover
Flytt det gjeldande laget eitt steg opp, Løft laget
Flytt laget til nedst i lagstabelen, Laget til botnen
Flytter dette laget til øvst i lagstabelen, Laget til toppen
Lagduplikat, Dupliser laget
Opprett eit nytt lag, Nytt lag
Opprett eit nytt lag frå synlege lag, Nytt frå synlege
Reverser rekkefølgja for laga, Reverser rekkefølgja for laga
Senk laget, Senk laget
Slett dette laget, Slett laget
Vel det øvste laget, Vel øvste laget
Handtering av storleik
Å endre storleiken på laget men ikkje innhaldet i det, Sett laggrensene
Å endre storleiken på laget og innhaldet i det, Skaler laget
Å endre storleiken på laget til biletstorleiken, Laget til biletformatet
Autobeskjering, Automatisk beskjering
Beskjer i høve til utvalet, Beskjer til utvalet
Tekst, Fjern tekstinformasjon
Transformer
Endre innhaldet i laget, Forskyving
Rotasjon, Roter 90° med klokka, Roter 90° mot klokka, Roter 180°, Valfri rotasjon
Spegelvend horisontalt, Vend horisontalt
Spegelvend vertikalt, Vend vertikalt
Undermenyen
Gjennomsikt, Undermenyen «Gjennomsikt» i Lag-menyen
Maske, Undermenyen «Masker»
Stabel, Undermenyen «Stabel»
Transformer, Undermenyen «Transformer»
Lagmodus, Lagmodus
Addisjon, Lagmodus
Avskygging, Lagmodus
Differanse, Lagmodus
Divider, Lagmodus
Etterbelys, Lagmodus
Farge, Lagmodus
Flett korn, Lagmodus
Gjer berre lysare, Lagmodus
Gjer berre mørkare, Lagmodus
Hardt lys, Lagmodus
Kulør, Lagmodus
Legg over, Lagmodus
Metning, Lagmodus
Mjukt lys, Lagmodus
Multipliser, Lagmodus
Normal, Lagmodus
Oppløys, Lagmodus
Skjerm, Lagmodus
Subtraksjon, Lagmodus
Trekk ut korn, Lagmodus
Verdi, Lagmodus
Lagra, Lagra fil
Lagra ein kopi, Lagra ein kopi
Lagra og eksportere bilete, Lagra og eksportere bilete
Lagra som, Lagra som
Laplace, Kantar, Laplace
Lås alfakanalen, Å bruke lagdialogen
Lås pikslar, Å bruke lagdialogen
Lasso, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Lava, Lava
Legg over, Lagmodus
Legg til alfakanal, Legg til alfakanal
Legg til fasettkant, Legg til fasettkant
Legg til ramme, Legg til ramme
Lenkeikon, Eigenskapar for laga
Lerret
effekt, Lerret
Fest til lerretkanten, Fest til lerretkanten
Lerretfarge, Lerretfarge
Storleik, Lerretformat
Tilpass lerretet til utvalet, Tilpass lerret til utvalet
Tilpass lerretstorleiken til laga, Tilpass lerret til lag
Lerreteffekt, Lerret
Lerretfarge, Lerretfarge
Lim inn, Lim inn
Lim inn i, Lim inn i
Lim inn namngitt, Bufferdialogen
Lim inn som ny pensel, Lim inn som ny pensel
Lim inn som nytt lag, Lim inn som nytt lag
Lim inn som nytt mønsterelement, Lim inn som nytt mønsterelement
Line Nova, Line Nova
Linjalane
Vis/linjal for maske, Vis linjalar
Linje
Å teikne ei rett linje, Enkle teikneobjekt
Linjeavstand, Innstillingar
Linsefeil, Linsefeil
Linserefleks, Linserefleks
Logo
Laga med Script-Fu, Sjølvstendige skript
Lokalmeny, Lokalmeny
Luftpensel, Luftpensel
Lukk, Lukk
Lupe, Lupe
Lupeeffekt, Lupeeffekt
Lyseffektar, Lyseffektar
Lysglimt, Lysglimt

M

Maks RGB, Maksimum RGB
Mal
Meny, Grunninnstillingane
Opprett mal, Opprett mal
Rediger, Rediger malen
Malar, Dialogen «Biletmalar»
Målarpensel, Målarpensel
Måleeining, Einingar
Målingar, Målingar
Mappe for mellombels filer, Mapper
Masker
Kanalmaske, Utvalsmasker
Lagmaske, Lagmasker
Bruk, Flett lagmaske
Legg til, Legg til lagmaske
Legg til i utvalet, Legg til i utvalet
Omform til eit utval, Maske til utval
Oversyn, Eigenskapar for laga
Rediger, Rediger til lagmaske
Slå av, Slå av lagmaske
Slett, Slett lagmaske
Snitt med utvalet, Snitt med utvalet
Trekk frå utvalet, Trekk frå utvalet
Vis, Vis bare lagmaske
Oversyn, Ordforklaringar
Snarmaske, Utvalsmasker
Utvalsmaske, Utvalsmasker
Massiv støy, Massiv støy
Mellomlagringsmappe, Mapper
Mellomromtasten, Innstillingar, Aktivering
Meny
Fil, Oversyn
Hjelp, Innleiing til menyen «Hjelp»
Menyar
Bilete, Oversyn
Filmenyen, Menyen «Fil»
Filter, Menyen «Filter»
Innleiing, Menyane i GIMP
Lagmenyen, Innleiing til «lag»-menyen
Rediger, Menyen «Rediger»
Utval, Menyen «Utval»
Verktøy, Menyen «Verktøy»
Vindauge, Menyen «Vindauge»
Menylinje
Vis/menyfelt for maske, Vis menylinje
Metning, Lagmodus, Ordforklaringar
Mindre metning, Mindre metning
Mjuke kantar, Ordforklaringar
Mjuke kantar (utval), Innstillingar
Mjukglød, Mjukglød
Mjukt lys, Lagmodus
MNG, Eksporter biletet som MNG
Modular, Modular
Modulhandterar, Modular
Modus (fargar)
Undermeny, Modus
Modus (farge)
Gråskala, Gråskalamodus
Indeksert, Indeksert modus
RGB, RGB-modus
Modus for teikneverktøya
Bak, Eksempel på ulike teiknemåtar
Slett farge, Eksempel på ulike teiknemåtar
Modus ståande/liggande, Grunninnstillingane
Moiré, Ordforklaringar
Mønsterelement
Dialog, Dialogen for mønsterelement
Farge- og indikatorområdet, Verktøyindikatorområdet
Innleiing, Mønsterelement
Kloning, Innstillingar
Laga med Script-Fu, Sjølvstendige skript
Legg eit mønster til laget, Innleiing til teiknefiltra
Tavlemønster, Mønster på utklippstavla
Mønsterpensel, Ordforklaringar
Mønsterpenslar, Penslar
Mosaikk, Mosaikk
Multipliser, Lagmodus
Musemarkør, Innstillingar

N

Navigering
Dialog, Navigeringsdialogen
Navigeringsknapp, Biletvindauget
Storleik på førehandsvisinga , Grensesnitt
Vis navigasjonsvindauget, Navigeringsvindauget
Nedsmelting, Nedsmelting
Neon, Neon, Neon
Nettsider
Å tilpasse bilete for nettsider, Å tilpassa bilete for Internett
Nivåverktøya, Nivå
NL Filter, NL-filteret
Normalisering, Normalisering
Normaloppsettet, Hovudvindauge i GIMP
Ny visning, Ny visning
Nytt bilete, Ny
Normalinnstillingane, Førehandsinnstillingar for bilete
Nytt eksempel, Språk
Nytt lag, Nytt lag

O

Oljemaling, Oljemaling
Omgivnadsinnstillingar, Omgivnader
Området for penslar, mønsterelement og fargeovergangar
Brukarnnstillingar, Innstillingar
Opna, Opna
Opna adresse, Opna frå ei nettside
Opna som lag, Opna som lag
Opna tidlegare brukte, Opna tidlegare brukte
Oppløys, Lagmodus
Oppløysing, Grunnleggjande om bruken av GIMP
Innstillingar under opprettinga, Avanserte innstillingar
Skriv ut, Utskriftformat
Opprett mal, Opprett mal
Ordforklaringar, Ordforklaringar
Ordne fargekartet på nytt, Ordne fargekartet på nytt
Oversynstabellen, Oversyn over penseldynamikkane

P

Palett
Dialog, Palettdialogen
Duplicate (Kopi), Å bruke dialogen
Einingshandterar, Paletthandteraren
Importer, Palettmenyen
Innleiing, Palettar
Meny, Palettmenyen
Ny palett, Å bruke dialogen
Oppfrisk, Å bruke dialogen
Slett biletet, Å bruke dialogen
Palettutglatting, Palettutglatting
Papirfliser, Papirfliser
Parasitt, Ordforklaringar
Partikkelspor, Partikkelspor
PDF, Ordforklaringar
Peikar, Peikardialogen
Pennen (blekkverktøyet), Pennen (blekkverktøyet)
Penseldynamikk, Penseldynamikk
Penslar, Penseldialogen
Å variere penselbreidda, Å variere penselbreidda
Dialog, Penseldialogen
Farge, Penslar
Farge- og indikatorområdet, Verktøyindikatorområdet
Filformat, Å legge til nye penslar
Filterpensel, Tilleggsinformasjon
Historikkpensel, Tilleggsinformasjon
Innleiing, Penslar
Lage ny, Å legge til nye penslar
Mønsterpenslar
Innleiing, Penslar
Parametriske, Penslar
Tavlepensel, Tavlepenselen
Vanlege, Penslar
Persienne, Persienne
Personleg startskjerm, Personleg startskjerm
Perspektiv, Perspektiv
Perspektivkloning, Perspektivkloning
Perspektivskygge, Perspektivskygge
Piksel, Ordforklaringar
Pikseliser, Pikseliser
Plasma, Plasma
PNG, Eksporter biletet som PNG, Ordforklaringar
Polarkoordinat, Polarkoordinat
Polygonalutval, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Posterisering, Posterisering
Predator, Predator
Prewitt compass, Kantar
Programtillegg
Definisjon, Ordforklaringar
Innleiing, Programtillegg
Installering, Å installera nye programtillegg
Prosedyrelesar, Lesar for programtillegg
Skriv, Å skrive programtillegg
Prosedyre
Prosedyrelesar, Prosedyrelesaren
Prosedyrelesar
Programtillegg, Lesar for programtillegg
Prosedyre, Prosedyrelesaren
Prøvepunkt, Dialogvindauget for «prøvepunkt», Vis prøvepunkta
PSD, Ordforklaringar
Punkt for punkt, Innstillingar, Punkt for punkt
Puslespel, Puslespel
Python-Fu
Undermenyen, Undermenyen «Python-Fu»

Q

Qbist, Qbist

R

Ramme, Ramme
Raude auge, Fjerne raude auge
Rediger malen, Rediger malen
Rediger til lagmaske, Rediger til lagmaske
Rektangel
Lag rektangel, Enkle teikneobjekt
Relieff, Relieff
Retinex, Retinex
Rett linje, Valtastar
RGB, RGB-modus, Kombiner, Separer , Set saman på nytt, Ordforklaringar
RGB-støy, RGB-støy
Roberts, Kantar
Rotér, Rotér, Valfri rotasjon
Roter 180°, Roter 180°
Roter 90° med klokka, Roter 90° med klokka
Roter 90° mot klokka, Roter 90° mot klokka
Roter fargane, Roter fargane
Roterande kule, Roterande kule
Rotering, Rotering
Rullefelta
Vis/rullefelt for maske, Vis rullefelt
Rutenett
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Filteret «Rutenett», Rutenett
Normalinnstillingane, Standard rutenett
Oversyn, Rutenett og hjelpelinjer
Set opp, Innstillingar for rutenettet
Vis/rutenett for maske, Vis rutenett

S

Sakseverktøyet, Intelligent saks
Samlevindauge
Fanemeny, Fanemenyen
Fanestil, Fanemenyen
Innhaldsmeny, Fanemenyen
Lås fanen, Fanemenyen
Legg til fane, Fanemenyen
Løys fane, Fanemenyen
Lukk fane, Fanemenyen
Storleik på førehandsvisinga , Fanemenyen
Vis som rutenett/liste, Fanemenyen
Script-Fu
Innføring, Ei innføring i Script-Fu
Innleiing, Å bruke Script-Fu
Installering, Å installere Script-Fu
Knapp, Sjølvstendige skript
Logo, Sjølvstendige skript
Sjølvstendige, Sjølvstendige skript
Undermenyen, Undermenyen «Script-Fu»
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Separer, Separer
Set saman på nytt, Set saman på nytt
Sett fargekart, Sett fargekart
Sett laggrensene, Sett laggrensene
Sinus, Sinus
Sitring, Verktøyinnstillingar
Sjakkbrett, Sjakkbrett
Skaler biletet, Skaler biletet
Skaler lag, utvalsomrisset eller bane, Skalering
Skaler laget, Skaler laget
Skinande fasett, Skinande fasett
Skjer frå sjablong, Skjer frå sjablong
Skjerm, Lagmodus
Brukarnnstillingar, Skjerm
Full skjerm, Full skjerm
Punkt for punkt, Punkt for punkt
Skjermbilete, Skjermbilete
Skrifttypar
Dialog, Dialogen for skrifttypar
Legg til, Å legge til skrifttypar
Problem, Problem med skrifttypane
Skriv ut
Å skrive ut foto, Å skrive ut foto
Storleik og oppløysing, Utskriftformat
Utskriftkommando, Skriv ut
Slå av lagmaske, Slå av lagmaske
Slagskygge, Slagskygge
Slør eller skjerp, Slør eller skjerp
Slør flisfugene, Slør flisfugene
Sløring, Sløring
Små fliser, Små fliser
Snarmaske, Snarmaske
Bruk
Å bruke snarmasker, Å bruke snarmaskemodus
Snarvegar, Å lage snarvegar til menyfunksjonane
Sobelrelieff, Kantar, Sobelrelieff
Søkefeltet for lister, Fanemenyen
Spegelvend horisontalt (lag), Vend horisontalt
Spegelvend vertikalt (lag), Vend vertikalt
Spegelvending, Spegelvending
Spel av animasjonen, Spel av animasjonen
Språk, Grensesnitt
Språkinnstillingar, Språk
Sprei, Sprei
Spyrogimp, Spyrogimp
Stabel, Undermenyen «Stabel»
Starthjelp, Starthjelp
Statuslinja
Biletvindauget, Biletvindauget
Brukarnnstillingar, Tittel- og statuslinjer i biletet
Slå visinga av statuslinja av/på, Vis statuslinje
Støvfjernar, Støvfjernar
Strek opp bane, Strek opp bane
Strek opp utvalet, Strek opp utvalet
Strekk HSV, Strekk HSV
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Subtraksjon, Lagmodus
Supernova, Supernova
Superutjamning, Ordforklaringar
Svartpunkt, Nivå
SVG, Ordforklaringar
Synleg eller usynleg
Ikon, Eigenskapar for laga

T

Taggar, Tagging
Tåke, Tåke
TARGA, Ordforklaringar
Tastesnarvegar, Grensesnitt, Tastesnarvegar
Tavlemønster, Mønster på utklippstavla
Tavlepensel, Tavlepenselen
Teikna, Teikne rette linjer
Teikneområde, Lag
Teikneserie, Teikneserie, Teikneserie
Teikneverktøya, Teikneverktøya
Tekst
Å handterel tekstlag, Å handterel tekstlag
Fjern informasjonen, Fjern tekstinformasjon
Flytteverktøyet, Bruksområda for flytteverktøyet
Innhaldsmeny, Lokalmenyen for tekst
Opna frå fil, Tekstbehandlaren
Skrifttypar, Å legge til skrifttypar
Tekstbehandlaren, Tekstbehandlaren
Tekstområde, Tekstområde
Tekstredigering, Tekststyring
Tekstutsmykking, Tekstutsmykking
Verktøy, Tekst
Verktøyskrinet for tekst, Verktøyskrinet for tekst
Tekst langs bane, Lokalmenyen for tekst
Tekst til utval, Tekstkommandoane
Tekstil, Tekstil
Teksturert, Teksturert
Tema, Tema
Terskel, Terskel
TGA, Ordforklaringar
TIFF, Eksporter biletet som TIFF, Ordforklaringar
Tilbakestill (kommando), Tilbakestill
Tilbakestill alle, Tilbakestill alle filtra
Tilpass lerret til lag, Tilpass lerret til lag
Tilpass lerret til utvalet, Tilpass lerret til utvalet
Tilpass oppsettet
Personleg startskjerm, Personleg startskjerm
Snarvegar, Å lage snarvegar til menyfunksjonane
Tilpass vindauget, Tilpass vindauget
Tittellinje
Brukarnnstillingar, Tittel- og statuslinjer i biletet
Tøm utvalet, Tøm utvalet
Tone inn/ut, Tone inn/ut
Transformer, Transformer
Banar, Transformere banar
Hjelpelinjer, Verktøyinnstillingar
Klipping, Verktøyinnstillingar
Trekk ut korn, Lagmodus
Tryllestaven, Tryllestaven
TV-filter, Heit

U

Ulineært filter, NL-filteret
Ullen kant, Ullen kant
URI, Ordforklaringar
URL, Ordforklaringar
Uskarpmaske, Uskarpmaske
Utjamning, Ordforklaringar
Bevar gjennomsikt, Halvutflating
Utskriftformat, Utskriftformat
Utstyrstatus, Dialog for utstyrstatus
Utval
Å legge ei maske til eit utval, Legg til i utvalet
Å legge til eller trekke frå utval, Å legge til eit utval i eit eksisterande utval
Auk, Auk
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Bruk, Å lage og bruke utval
Bruken av GIMP, Utval
Einingshandterar, Utvalshandteraren
Ellipseutvalet, Ellipseutvalet
Endre form på, Verktøyinnstillingar
Etter farge, Etter farge
Felles eigenskapar, Felles eigenskapar
Flytande utval, Ordforklaringar
Flytte eit utval, Å flytte eit utval
Forankre det flytande utvalet, Forankre laget
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Forvreng, Forvreng
Frå bane, Frå bane
Frihandsutval, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Fyll
Fyll med bakgrunnsfarge, Fyll med bakgrunnsfarge
Fyll med forgrunnsfarge, Fyll med forgrunnsfarge
Fyll med mønsterelement, Fyll med mønsterelement
Gjer flytande, Gjer flytande
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Grenser for utvalet
Vis/utvalsgrenser, Vis utvalsgrensene
I høve til dekkevne, Alfa til utval
Inverter, Inverter
Klipp ut utvalet, Klipp ut
Kopier, Kopier
Krymp storleiken på utvalet, Krymp
Lagra utvalet til kanal, Lagra til kanal
Legg til alfakanal, Legg til i utvalet
Lim inn, Lim inn, Lim inn i, Lim inn som nytt bilete, Lim inn som nytt lag, Lim inn som ny pensel, Lim inn som nytt mønsterelement
Mjuk kant, Mjuk kant
Modus, Innstillingar
Omformer eit utval til ein bane, Til bane
Opprett ei utvalsramme, Ramme
Polygonalutval, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Rektangelutvalet, Rektangelutvalet
Skalering, Skalering
Slå snarmaske av/på, Slå snarmaske av/på
Slett utval, Vel ingen
Snitt med alfakanal, Snitt med utvalet
Strek opp utvalet, Strek opp utvalet
Tøm utvalet, Tøm utvalet
Trekk i frå ugjennomsiktige pikslar, Trekk frå utvalet
Tryllestaven, Tryllestaven
Utval til bane
Avanserte innstillingar, Dialogen «Avanserte innstillingar for utval til bane»
Utvalsmaske, Utvalsmasker
Vel alt, Vel alt
Vel etter farge, Vel etter farge
Utvid, Utvid

V

Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
VBR, Å legge til nye penslar
Verdi, Lagmodus, Ordforklaringar
Verdiar, Nivå
Verdiutbreiing, Verdiutbreiing
Verktøy
Brukarnnstillingar, Verktøyinnstillingane
Fargar, Fargeverktøy
Verktøya
Avskygging/Etterbelysning, Avskygging/Etterbelysning
Bane, Banar
Beskjering, Beskjering
Blandeverktøyet, Blandeverktøyet
Blyant, Blyant
Bur-transformering, Bur-transformering
Ellipseutvalet, Ellipseutvalet
Farge, Oversyn
Fargebalanse, Fargebalanse
Fargeplukkaren, Fargeplukkaren
Flytteverktøyet, Flytteverktøyet
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Forskjellig, Andre verktøy
Forskyvingsverktøyet, Forskyvingsverktøyet
Frihandsutval, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Fyllverktøyet, Fyllverktøyet
GEGL-operasjon, GEGL-operasjon
Gni ut, Gni ut
Helbred, Helbred
Innfarging, Innfarging
Innrettingsverktøyet, Innrettingsverktøyet
Innstillingar for penseldynamikk, Innstillingar for penseldynamikk
Kloning, Kloning
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurver
Luftpensel, Luftpensel
Lupe, Lupe
Lysstyrke-Kontrast, Lysstyrke-Kontrast
Mal, Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
Målarpensel, Målarpensel
Målingar, Målingar
Nivå, Nivå
Oversynstabellen, Oversyn over penseldynamikkane
Pennen (blekkverktøyet), Pennen (blekkverktøyet)
Pensel, Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
Penseldynamikk, Penseldynamikk
Perspektiv, Perspektiv
Perspektivkloning, Perspektivkloning
Posterisering, Posterisering
Rektangelutvalet, Rektangelutvalet
Rotér, Rotér
Saks, Intelligent saks
Skalering, Skalering
Slør eller skjerp, Slør eller skjerp
Spegelvending, Spegelvending
Teikna, Teikneverktøya
Tekst, Tekst
Terskel, Terskel
Transformeringsverktøya, Transformeringsverktøya
Tryllestaven, Tryllestaven
Vel etter farge, Vel etter farge
Viskeleret, Viskeleret
Verktøykassa, Verktøykassa
Aktivt biletområde, Aktivt biletområde
Brukarnnstillingar, Verktøykassa
Fargeområdet, Fargeområdet
Indikatorområdet, Verktøyindikatorområdet
Innleiing, Verktøykassa
Konfigurering, Innstillingar
Teikneverktøya, Teikneverktøya
Vevnad, Vevnad
Video, Video
Vidi lagmaske (kommando), Vis bare lagmaske
Vind, Vind
Vis
Innleiing, Innleiing til menyen «Vis»
Sett lerretfargen, Lerretfarge
Vis hjelpelinjer, Vis hjelpelinjer
Vis laggrenser, Vis laggrenser
Vis linjalar, Vis linjalar
Vis menylinje, Vis menylinje
Vis rullefelt, Vis rullefelt
Vis rutenett, Vis rutenett
Vis siste igjen, Vis siste igjen
Vis statuslinje, Vis statuslinje
Vis utvalsgrensene, Vis utvalsgrensene
Visk ut annakvar rad eller kolonne, Slett annakvar rad
Visk ut farge (teiknemodus), Eksempel på ulike teiknemåtar
Viskeleret, Viskeleret
Voronoi, Innstillingar
Vri og vreng, Vri og vreng

X

Xach-effekt, Xach-effekt
XCF, Ordforklaringar
XDS, Verktøykassa

Z

Zoom, Innstillingar