4.17. Lagra til kanal

Kommandoen Lagra til kanal lagrar, ikkje uventa, utvalet som ein kanal. Kanalen kan deretter bli brukt som utvalsmaske. Du finn meir informasjon om dette i Del 2.2, “Kanaldialogen”.

Du kan sjå eit eksempel på bruk av denne kommandoen i Del 16, “Alfa til logo filtra”. Her blir det vist korleis ein kan omforme eit utval til ein alfakanal slik at det er råd å bruke eit alfa-til-logo-filter på utvalet.

4.17.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalLagra til kanal

  • Du har også tilgang til denne frå utvalshandteraren.