9. Å variere penselbreidda

Frå GIMP-2.4 kan breidda varierast for alle penslane.

9.1. Korleis variere penselbreidda

Dette kan gjerast på tre ulike måtar:

 1. Ved hjelp av glidebrytaren Breidde for verktøya som brukar penselen. Dette gjeld blyant, målarpensel, viskeler, luftpensel, kloning, helbred, perspektivkloning, slør/skjerp og avskygging/etterbelysing

  Figur 7.20. Glidebrytaren for storleik

  Glidebrytaren for storleik

 2. Ved å programmera musehjulet:

  1. Klikk på RedigerBrukarinnstillingar i hovudmenyen.

  2. I den venstre kolonna i vindauget som kjem fram klikkar du på InndataeiningarInndatakontrollar.

  3. Her finn du vindauget Ekstra inndatakontrollar med kolonnene Tilgjengelege kontrollar og Aktive kontrollar.

   Dobbeltlikk på Main Mouse Wheel i Aktive kontrollar.

  4. Dette vil opna vindauget Innstillingar for inndatakontrollaren.

   I kolonna Hendingar klikkar du på Scroll Up for å markere denne.

  5. Klikk på knappen Rediger nedst i lista.

  6. Vindauget Vel handling for hendinga kjem fram.

   Klikk på symbolet framføre Verktøy for å opna verktøymenyen.

  7. Leit nedover lista til du finn Increase Brush Scale for å markere denne. Klikk deretter på knappen OK.

  8. Du kan nå sjå at handlinga tools-paint-brush-scale-increase er lagt til hendinga Scroll Up.

  9. Lukk vindauget.

  10. Bruk den same framgangsmåten for å programmera Scroll Down med Decrease Brush Scale.

  11. Ikkje gløym å trykke på OK-knappen i hovudvindauget for brukarinnstillingane.

  Har du følgd denne noko lange forklaringa, kan du nå bruke musehjulet for å variera penselbreidda. Dette kan du lett prøve ut ved å velje eit av teikneverktøya. Du vil sjå at penselbreidda forandrar seg etter som du ruller musehjulet opp eller ned.

 3. Har du behov for det, kan du også programmere tastane «Pil opp» og «Pil ned».

  Måten du gjer det på er nokså lik den vi brukte på musehjulet. Dei einaste skilnadane er

  • I kolonna Aktive kontrollarar klikkar du på Main Keyboard.

  • I kolonna Hendingar klikkar du på Cursor Up for den første tasten og Cursor Down for den andre.

  • Nå vil dei to tastane gjere det same som når du rullar musehjulet.