15. Animasjonsfiltra

15.1. Innleiing

Figur 17.354. Menyen for animasjonsfiltra

Menyen for animasjonsfiltra

Dette er filter som kan vere til hjelp for å optimalisere animasjonane ved å redusere filstorleiken. Eitt av filtra blir brukt for å køyre animasjonar. Filtra «Optimer (Differanse)» og «Optimer (GIF)» er så like kvarandre at dei er omtalte felles.