3.20. Tastesnarvegar

Bruken av denne kommandoen er nærare omtalt under Del 5, “Å lage snarvegar til menyfunksjonane”.

3.20.1. Aktivering

Du har tilgang til denne menyoppføringa frå biletmenyen via RedigerTastatursnarvegar.