4.12. Polarkoordinat

4.12.1. Oversyn

Figur 17.63. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Polarkoordinat»


Dette filteret omformar biletet til ei kvadratisk eller sirkulær form, eller ein eller annan overgang mellom desse.

4.12.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarPolarkoordinat

4.12.3. Innstillingar

Figur 17.64. Innstillingane for filteret «polarkoordinat»

Innstillingane for filteret «polarkoordinat»

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane blir ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK.

Sirkeldjupne i prosent

Denne glidebrytaren bestemmer forma på omforminga, frå 0 %, som gir eit rektangel, til 100 % som blir ein sirkel.

Forskyvingsvinkel

Denne glidebrytaren bestemmer på ein skala frå 0° til 359° om biletet skal roterast med klokka, og i tilfelle kor mykje.

Avbild bakover

Gjer at teikninga av effekten byrjar frå høgre i staden for frå venstre.

Avbild frå toppen

Dersom denne er markert, vil topprada i biletet bli flytt til midten av biletet og botnrada bli lagt til kanten av figuren. Dersom denne ikkje er markert, vil botnrada i biletet bli flytt til midten av biletet og topprada bli lagt til kanten.

Til polar

Dersom denne er avmerka, vil biletet bli teikna i ein sirkel. Er denne ikkje avmerka, blir biletet teikna sirkulært i eit rektangel.

4.12.4. Eksempel

Figur 17.65. Med tekst

Med tekst

Dersom teksten framleis ligg i eit eige tekstlag, må du flate ut biletet før du bruker filteret.


Figur 17.66. Med to horisontale bjelker

Med to horisontale bjelker