7.9. Tekstkommandoane i lagmenyen

Desse kommandoane blir bare viste dersom det finst eit tekstlag

Figur 16.91. Tekstkommandoane i lagmenyen

Tekstkommandoane i lagmenyen

7.9.1. Tekstkommandoane