8.17. Set saman på nytt

8.17.1. Oversyn

Figur 16.160. Eksempel på bruk av kommandoen

Eksempel på bruk av kommandoen

Originalbiletet (Separert RGB)

Eksempel på bruk av kommandoen

Etter bruk av kommandoen «Set saman på nytt»


Denne kommandoen set saman eit bilete frå dei einskilde komponentane (RGB, HSV osv.) som er laga ved hjelp av kommandoen separer.

8.17.2. Aktivering

  • Du har tilgang til menyvalet frå biletmenyen via FargarKomponentarSet saman på nytt