12.6. Lag saumlause

12.6.1. Oversyn

Figur 17.258. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Lag saumlause»


Dette filteret modifiserer biletet slik at det kan brukast til flislegging utan synlege fuger («saumlaust»). Dette er ein teknikk som er mest brukt for å lage bakgrunn i nettsider. Filteret har ingen innstillingar og det hender at resultatet må korrigerast.

12.6.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartLag saumlause.