Kapittel 17. Filter

Innhald

1. Innleiing
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfiltra
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Pikseliser
2.7. Slør flisfugene
3. Forbetringsfiltra
3.1. Innleiing
3.2. Kantutjamning
3.3. Fjern annakvar linje
3.4. Støvfjernar
3.5. Fjern striper
3.6. NL-filteret
3.7. Fjern raude auge
3.8. Gjer skarpare
3.9. Uskarpmaske
4. Forvrengningsfiltra
4.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
4.2. Persienne
4.3. Bøy
4.4. Relieff
4.5. Gravyr
4.6. Slett annakvar rad
4.7. Interaktiv deformasjon
4.8. Linsefeil
4.9. Mosaikk
4.10. Avistrykk
4.11. Innrulling
4.12. Polarkoordinat
4.13. Krusning
4.14. Forskyving
4.15. Verdiutbreiing
4.16. Video
4.17. Bølgjer
4.18. Vri og vreng
4.19. Vind
4.20. Lupeeffekt
5. Lys- og skyggefiltra
5.1. Innleiing
5.2. Gradientrefleks
5.3. Linserefleks
5.4. Lyseffektar
5.5. Lysglimt
5.6. Supernova
5.7. Slagskygge
5.8. Perspektivskygge
5.9. Xach-effekt
5.10. Glasfliser
6. Støyfilter
6.1. Innleiing til støyfiltra
6.2. HSV-støy
6.3. Fargekast
6.4. Fargeplukk
6.5. RGB-støy
6.6. Nedsmelting
6.7. Sprei
7. Filteret «Finn kantar»
7.1. Innleiing
7.2. DoG kantfinning
7.3. Kantar
7.4. Laplace
7.5. Neon
7.6. Sobelrelieff
8. Uspesifiserte filter
8.1. Innleiing
8.2. Konturutjamningsmatrise
8.3. Utvid
8.4. Erodér
9. Kombineringsfiltra
9.1. Innleiing til kombinérfiltra
9.2. Djupfletting
9.3. Filmstrip
10. Artistiske filter
10.1. Innleiing til dei artistiske filtra
10.2. Lerret
10.3. Teikneserie
10.4. Tekstil
10.5. Kubisme
10.6. GIMPressionist
10.7. Oljemaling
10.8. Fotokopi
10.9. Predator
10.10. Mjukglød
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Vevnad
11. Dekorfiltra
11.1. Innleiing
11.2. Legg til fasettkant
11.3. Legg til ramme
11.4. Kaffiflekkar
11.5. Ullen kant
11.6. Gammalt foto
11.7. Avrunda hjørne
11.8. Dias
11.9. Skjer frå sjablong
11.10. Kromeffekt
12. Biletkartfiltra
12.1. Innleiing
12.2. Avbilding frå kart
12.3. Forskyving
12.4. Fraktal
12.5. Illusjon
12.6. Lag saumlause
12.7. Avbild på objekt
12.8. Papirfliser
12.9. Små fliser
12.10. Flislegg
12.11. Deformering
13. Teiknefiltra
13.1. Innleiing til teiknefiltra
13.2. Differensskyer
13.3. Tåke
13.4. Plasma
13.5. Massiv støy
13.6. Flamme
13.7. IFS-Fraktal
13.8. Sjakkbrett
13.9. CML-utforskaren
13.10. Diffraksjonsmønster
13.11. Rutenett
13.12. Puslespel
13.13. Labyrint
13.14. Qbist
13.15. Sinus
13.16. Kretskort
13.17. Fraktalutforskaren
13.18. Gfig
13.19. Lava
13.20. Line Nova
13.21. Kuledesigner
13.22. Spyrogimp
14. Filter for nettsider
14.1. Innleiing
14.2. Biletkart
14.3. Halvutflating
14.4. Del opp
15. Animasjonsfiltra
15.1. Innleiing
15.2. Bland
15.3. Brenn inn
15.4. Krusningar
15.5. Roterande kule
15.6. Bølgjer
15.7. Optimer
15.8. Spel av animasjonen
16. Alfa til logo filtra
16.1. Innleiing til filtra «Alfa til logo»
16.2. 3D-omriss
16.3. Alien Glow
16.4. Alien-Neon
16.5. Basisk I & II
16.6. Blanda
16.7. Kuflekkar
16.8. Kritt
16.9. Gnaging
16.10. Krom
16.11. Teikneserie
16.12. Kaldt metall
16.13. Frost
16.14. Glinsande
16.15. Glødande
16.16. Skinande fasett
16.17. Neon
16.18. Partikkelspor
16.19. Teksturert

1. Innleiing

Eit filter er eit spesialverktøy utforma for å hente eit biletlag eller eit bilete, utføre diverse matematiske operasjonar på det og returnere resultatet i ei modifisert form. I GIMP finst det ein heil del filter som kan brukast for å laga nesten uendeleg mange effektar. Dette kapitlet forklarer desse filtra og viser også ein del eksempel på korleis dei kan brukast.

1.1. Førehandsvising

Dei fleste av filtra har ei førehandsvising slik at du kan sjå verknaden av filteret før du eventuelt overfører det til biletet. (Dette er avhengig av at valet «Førehandsvising» er aktivert).

Figur 17.1. Menyen for førehandsvising

Menyen for førehandsvising

Dersom du høgreklikkar på førehandsvisinga, vil det dukka opp ein meny der du kan bestemma korleis gjennomsiktige område skal visast.