8. Uspesifiserte filter

8.1. Innleiing

Dette er samleplassen for dei filtra som ikkje passer inn i dei andre kategoriane. For tida er tre filter plasserte i denne gruppa:

  • Filteret med det vanskelege namnet Konturutjamningsmatrise blir brukt for å lage eigne filter. Det er kanskje ikkje så vanskeleg som det kan høyrast ut. Studer eksempla.

  • Filteret Utvid gjer i spesielle tilfelle mørke område større.

  • Når tilhøva er dei rette, vil filteret Erodér utvida lyse område.