5.10. Glasfliser

5.10.1. Oversyn

Figur 17.124. Eksempel på bruk av filteret «glasfliser»

Eksempel på bruk av filteret «glasfliser»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «glasfliser»

Eksempel på bruk av filteret «Glasfliser»


Dette filteret gjer at det ser ut som det aktive laget eller utvalet blir sett gjennom ein vegg bygd av glasblokker.

5.10.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterLys og skyggeGlasfliser

5.10.3. Innstillingar

Figur 17.125. Innstillingane for filteret «Glasfliser»

Innstillingane for filteret «Glasfliser»

Førehandsvising

Dersom denne er avkryssa, vil endringane bli viste i førehandsvisinga. Du kan flytte rundt i biletet ved hjelp av rullefelta.

Flisbreidde, Flislengde

Bestemmer flisbreidda (10-50 pikslar).

Normalt er breidde og høgde lenka saman, vist med lenkesymbolet. Du kan fjerne lenkinga ved å klikke på lenkesymbolet.