8.20. Sett fargekart

Figur 16.164. Menyindauget for «Bytt palett»

Menyindauget for «Bytt palett»

Denne funksjonen blir brukt for å bytte den gjeldande biletpaletten i eit indeksert bilete med ein annan palett. Kommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan velje palett ved å trykke på knappen Palett for å opna palettveljaren:

Figur 16.165. Dialogvindauget for «palettveljaren»

Dialogvindauget for «palettveljaren»

Klikk på ønskt palett i palettveljaren og klikk deretter på knappen OK i vindauget «Bytt palett» for å bytte ut det gjeldande fargekartet med fargane frå den valde paletten.

8.20.1. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarKartBytt palett