6.24. Ny hjelpelinje (i prosent)

Kommandoen Ny hjelpelinje (i prosent) plasserer ei hjelpelinje i biletet med koordinata spesifiserte i prosent av høgde og breidde.

[Tips] Tips

Du kan legge til hjelpelinjer mykje raskare ved å dra dei ut frå biletlinjalane og plassere dei der det passar. Rett nok er det vanskelegare å plassere hjelpelinjene nøyaktig på denne måten, men som oftast går det bra.

6.24.1. Aktivering

Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteHjelpelinjerNy hjelpelinje (i prosent).

6.24.2. Beskriving av dialogvindauget

Når du vel denne menyoppføringa blir det opna eit dialogvindauge der du kan bestemma Retning og Posisjon i prosent for den nye hjelpelinja.

Figur 16.83. Dialogvindauget for «Ny hjelpelinje (i prosent)»

Dialogvindauget for «Ny hjelpelinje (i prosent)»

Retning

Du kan velje Retning for hjelpelinja, anten Horisontal eller Vertikal ved hjelp av nedtrekkslista.

Posisjon

Du kan også bestemme Posisjonen til den nye hjelpelinja. Utgangspunktet (0,0) er øvre, venstre hjørne av lerretet.