10.2. Lerret

10.2.1. Oversyn

Figur 17.168. Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Eksempel på bruk av filteret


Bruk av dette filteret gjer at biletet ser ut til å vere laga på lerret. Du kan regulera strukturen i lerretet og kor synleg det skal vere.

10.2.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskeLerret

10.2.3. Innstillingar

Figur 17.169. Innstillingane for filteret «Lerret»

Innstillingane for filteret «Lerret»

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane blir ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK.

Retning

Dette valet bestemmer i kva retning lerretet skal teiknast, eller kva lysretning lyset som fell over lerretet skal ha, om du likar den forklaringa betre.

Djupn

Denne glidebrytaren bestemmer kor synleg lerretet skal bli. Skalaen går frå 1 (som er nesten umerkande) til 50 (som viser bare lerretet).