4.10. Å skille eit motivt frå bakgrunnen

Figur 3.39. Motiv med bakgrunn

Motiv med bakgrunn

Av og til kan ein ha bruk for å skilje eit motiv ut frå bakgrunnen. Det kan vere for å lage bakgrunnen meir uklar eller einsfarga, eller å gjere bakgrunnen gjennomsiktig slik at motivet kan leggjast over andre bakgrunnar, eller av heilt andre årsaker. For å gjere dette, kan ein bruke eit eller fleire av dei mange utvalsverktøya i GIMP. I dei tilfella der forgrunnen skil seg tydeleg ut frå bakgrunnen er arbeidet nokså enkelt, men når motivet er skil seg lite ut frå bakgrunnen, kan arbeidet vere nokså vanskeleg. Her er nokre forslag til verktøy som kan brukast:

Eit av verktøya er «frihandsutvalet». Dette blir brukt til å teikne eit omriss på frihand eller for å lage rette linjer. Frihandsutvalet passar best når motivet som skal skiljast ut har ei nokså enkel form. Du finn meir om dette i Del 2.4, “Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)”.

Figur 3.40. Verktøyet frihandsutval i verktøykassa

Verktøyet frihandsutval i verktøykassa
Verktøyet frihandsutval i verktøykassa

Også den «intelligente saksa» blir brukt til å teikne omrisset på frihand, men med saksa er det nok å merke enkelte punkt langs omrisset. Saksa reknar sjølv ut den mest sansynlege markeringskanten ut frå fargane i motivet. Dette verktøyet passar best når motivet er komplekst men med tydelege skille mellom motivet og bakgrunnen. Du finn meir om dette i Del 2.7, “Intelligent saks”.

Figur 3.41. Saksa i verktøykassa

Saksa i verktøykassa
Saksa i verktøykassa

«Forgrunnsutvalet» blir brukt for å markere kva som skal vere «forgrunn» og kva som skal vere «bakgrunn» og lager skiljet mellom desse automatisk. Sjå meire om dette i Del 2.8, “Forgrunnsutval”.

Figur 3.42. Forgrunnsutvalet i verktøykassa

Forgrunnsutvalet i verktøykassa
Forgrunnsutvalet i verktøykassa

Når du endeleg har fått utvalet slik det skal vere bruker du UtvalInverter. Dette gjer at bakgrunnen blir utvald i staden for forgrunnen. Kva du gjer vidare med bakgrunnen er avhengig av kva du skal bruke han til. Eit nokså vanleg bruksområde er å gjere bakgrunnen diffus. Nedanfor er vist nokre andre eksempel.