3. Forbetringsfiltra

Figur 17.20. Den utvida filtermenyen

Den utvida filtermenyen

3.1. Innleiing

Filtra i denne kategorien blir brukte for å utbetre småfeil i biletet, som for eksempel støvflekkar, støy eller at biletet er litt uskarpt.