16.19. Teksturert

16.19.1. Oversyn

Figur 17.418. Eksempel på bruk av filteret «Teksturert»

Eksempel på bruk av filteret «Teksturert»

Etter bruk av filteret «Teksturert»


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

16.19.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoTeksturert.

16.19.3. Innstillingar

Figur 17.419. Innstillingane for filteret «Teksturert»

Innstillingane for filteret «Teksturert»

Fasettbreidde (pikslar)

Beskriving manglar.

Mønsterelement

Beskriving manglar.

Mosaikktype

Beskriving manglar.

Bakgrunnsfarge

Beskriving manglar.

Startfarge

Beskriving manglar.

Sluttfarge

Beskriving manglar.