8.5. Bruk GEGL

GEGL (Generic Graphics Library) er eit grafikksystem som blir tatt i bruk for fullt i GIMP 3.0. Med GEGL vil all bilethandering bli utført i 32 bits lineær RGBA.

I tillegg til å køyre fargeoperasjonar gjennom GEGL er det også lagt til eit eksperimentelt GEGL operasjonsverktøy i verktøymenyen. Med dette verktøyet kan du bruke GEGL-operasjonar på eit bilete. Verktøyet viser også ei førehandsvising av resultatet.

[Åtvaring] Åtvaring

Nerk deg at GIMP vil vere 8-bits heilt til GEGL overtar.

8.5.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på biletmenyen via FargarBruk GEGL. Menyvalet slår bruken av GEGL av eller på.