6.9. Rotering

Ved hjelp av roteringskommandoane på menyen Transformer under menyen Bilete kan du rotere biletet 90° med eller mot klokka, eller snu det 180°. Dei verkar på heile biletet. Dersom du treng å rotere biletet med andre vinklar, eller å rotere eit lag eller eit utval, kan du bruke roterverktøyet. Du kan også rotere lag ved hjelp av menyen transformer lag.

6.9.1. Aktivering

Du har tilgang på desse tre kommandoane frå menylinja i biletet via

  • BileteTransformerRoter 90° med klokka,

  • BileteTransformerRoter 90° mot klokka,

  • BileteTransformerRoter 180°,