15.4. Krusningar

15.4.1. Oversyn

Figur 17.361. Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Ei «krusningsramme»


15.4.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterAnimasjonKrusning

15.4.3. Innstillingar

Figur 17.362. Innstillingane for filteret «Krusning»

Innstillingane for filteret «Krusning»

Krusingsstyrke

Beskriving manglar.

Talet på rammer

Beskriving manglar.

Kanthandtering

Beskriving manglar.